Cestná doprava

Prvú etapu rekonštrukcie cesty medzi N. Mestom a Myjavou ukončia v septembri

Cesta bude širšia a pribudnú na nej spevnené krajnice. Ako informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, z viac ako kilometrového úseku je hotová už polovica. Rekonštrukcia je financovaná z eurofondov a krajského rozpočtu.

„Pokiaľ ide o odvodňovací systém zrekonštruovanej cesty, som rád, že je oveľa väčší ako doteraz a pevne verím, že vďaka tomu bude táto cesta slúžiť motoristom niekoľko desiatok rokov,“ povedal Baška.

Do konca letných prázdnin by mal mať podľa manažéra projektu Mareka Štancela celý úsek cesty nový asfaltový povrch, v septembri ho čakajú už len malé dokončovacie práce na priepustoch, zvodidlách a realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia.

„Práce idú podľa harmonogramu, aj keď sa vyskytlo viacero komplikácií, ako napríklad problém so spodnými prameňmi a priesakmi podpovrchovej vody do konštrukcie cestného telesa, ktoré bolo treba odvodňovať. Vytvorením priečnych odvodňovacích rebier pozdĺž rekonštruovaného úseku sme tieto problémy s presakujúcou vodou výrazne eliminovali,“ objasnil Štancel s tým, že po dokončení posledných úprav sa celková šírka vozovky rozšíri o 30 – 40 centimetrov a na každej strane pribudne aj polmetrová spevnená krajnica.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button