Cestná doprava

Nový digitálny tachograf je už pri nových vozidlách povinný

Nový digitálny tachograf je už pri nových vozidlách povinný. Počnúc 21. augustom 2023 je nový inteligentný tachograf verzie 2 (SMT2) povinný pre všetky novoregistrované ťažké úžitkové vozidlá.

Vzhľadom na oneskorenie v dostupnosti zariadení SMT2 však Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) žiada Európsku komisiu, aby členským štátom odporučila poskytnúť odkladné obdobie do konca roku 2023, a zabrániť tak zablokovaniu desiatok tisíc nových nákladných vozidiel a autobusov.

Nové zariadenie SMT2 prináša množstvo výhod. Oproti inteligentnému tachografu verzie 1 (SMT1) obsahuje SMT2 ďalšie funkcie, ako je automatická registrácia hraničných priechodov a možnosť vzdialeného prezerania údajov zo strany kontrolných orgánov. Tachograf SMT2 je kľúčovým nástrojom nielen na kontrolu dodržiavania pravidiel EÚ v čase riadenia a odpočinku, ale aj pravidiel kabotáže a dokonca aj vysielania vodičov.

Riaditeľka oddelenia za presadzovanie záujmov IRU pri EÚ Raluca Marian povedala: „Náš sektor sa na inteligentný tachograf verzie 2 tešil. Jeho nové funkcie by okrem iného mohli znížiť počet cestných kontrol a zlepšiť pracovné podmienky vodičov a kontrolórov tým, že sa zamerajú iba na časté a závažné priestupky, čo je ideálny scenár, o ktorý sa IRU dlhodobo usiluje. Meškanie v dodávkach nových tachografov však môže do konca roku 2023 zablokovať registráciu 20 000 až 40 000 vozidiel. Znamená to oneskorenie v príjme nových vozidiel, čo môže ovplyvniť plánovanie dopravcov a následne aj kapacitu osobnej a nákladnej dopravy v EÚ.“

Nový digitálny tachograf je už pri nových vozidlách povinný

Aj keď sa členský štát jednostranne rozhodne výnimočne prijať registráciu a prevádzku nových vozidiel vybavených zariadením SMT1, môžu byť dopravcovia pokutovaní, ak prekročia hranice členských štátov, ktoré sa riadia iným prístupom.

V liste zaslanom minulý týždeň komisárke Adine Văleanovej IRU vyzvala Európsku komisiu, aby členským štátom odporučila výnimočne poskytnúť odkladnú lehotu do konca roku 2023 pre inštaláciu zariadení SMT2 do vozidiel registrovaných ku dňu 20. 8. 2023, a to tak pre vnútroštátnu, ako aj pre cezhraničnú prepravu, z dôvodu oneskorenia v dodávkach nových inteligentných tachografov. Počas tohto odkladného obdobia by sa mali nové vozidlá vybavené predchádzajúcou verziou tachografu SMT1 predbežne prijímať na registráciu súbežne s vozidlami vybavenými SMT2, pokiaľ budú do konca odkladného obdobia dovybavené zariadeniami SMT2.

Okrem toho by orgány činné v trestnom konaní nemali uplatňovať sankcie voči dopravným podnikom za prevádzkovanie vozidiel registrovaných so zariadeniami SMT1 počas ochrannej lehoty. Prípadné blokovanie dodávania nových najmodernejších vozidiel so zariadeniami SMT1, môže zabrániť prevádzke vozidiel šetrnejších k životnému prostrediu, čo ohrozí európske ciele v oblasti znižovania emisií CO2.
Niekoľko členských štátov EÚ vrátane Nemecka, Španielska a Švédska už jednostranne rozhodlo o zavedení odkladných lehôt. Aj keď ide o vítaný krok, chýba harmonizácia ohľadom dĺžky trvania výnimky a podmienok.

Zdroj
transport.sk
Editor
Tamex
Back to top button