Cestná doprava

Aby naša doprava neskolabovala na tachografoch

Aby naša doprava neskolabovala na tachografoch. Predpokladá sa, že výmena tachografov v EÚ sa bude týkať viac ako 2 mil. vozidiel. Jedna časť z toho sa bude týkať aj vozidiel registrovaných na Slovensku. Vozidiel jazdiacich nie len v medzinárodnej doprave, ale aj vozidiel vykonávajúcich akúkoľvek cezhraničnú dopravu bez rozdielu na prejdenú vzdialenosť.

Zavedenie nového inteligentného tachografu verzie 2

Zavedenie nového inteligentného tachografu verzie 2 (GEN2V2) bol legislatívny proces za účasti všetkých členských štátov EÚ, ktorý sa pripravoval niekoľko rokov. Samotná príprava síce začala ešte skôr, ale požiadavky súvisiace s kontrolou kabotážnej prepravy si v konečnom dôsledku vyžiadali úplne nové zariadenie s automatickým záznamom priechodu hranicou a so záznamom nakládok a vykládok.

Kontroly na hraničných priechodoch

Kontroly na hraničných priechodoch od druhej polovice roka 2024, najneskôr od 1. januára 2025 budú jednoduchým procesom. Všetky kontrolné orgány v EÚ začnú vykonávať kontroly cez bezdrôtové DSRC komunikačné rozhranie. Aj bez zastavenia vozidla bude možné zistiť nielen priestupky, ale aj to, či je vozidlo vybavené novým inteligentným tachografom verzie 2. V prípade jeho nevybavenia bude dopravca čeliť pokute podľa sadzobníka daného členského štátu. Pokiaľ takéto vozidlo vstúpi na územie Slovenskej republiky, tak je pokuta 700 € v blokovom a 900 € v priestupkovom konaní.

Proces výmeny tachografov za GEN2V2 je nezvratný a pevne stanovený

Podľa dostupných zdrojov si v okolitých štátoch výmenu tachografov nenechávajú na poslednú chvíľu. Plánujú si ju pre prvý polrok 2024. Akákoľvek masívna výmena naplánovaná len na letnú sezónu a na obdobie od septembra do polovice decembra 2024 bude znamenať pre každého dopravcu nepredstaviteľné riziko. Čísla nepustia a pre uvedené obdobie v prípade extrémneho dopytu hrozí nielen nedostatok tachografov, ale aj odbornej kapacity na ich výmenu. Čas výmeny tachografu so všetkými úkonmi vrátane jeho overenia je cca 3 hodiny. Okrem toho k výmene nestačí len tachograf. Potrebný je aj nový snímač pohybu, kde pripadá do úvahy viac ako 6 druhov. Výmena tachografu bez vhodného nového snímača pohybu KITAS je nemožná.

Vymeniť tachograf sa odporúča

Vymeniť tachograf sa odporúča včas pri menších vozových parkoch u všetkých vozidiel. U väčších vozových parkoch najmenej u 2/3 vozidiel už v prvom polroku 2024. Ponechať si výmenu tachografov u celého vozového parku na koniec roka 2024 je extrémne riziko a neodporúča sa.

Inteligentné tachografy verzie 2 DTCO 4.1

Inteligentné tachografy verzie 2 DTCO 4.1 a ich komponenty sú z výrobného hľadiska pre prvý polrok 2024 dostupné. Odporúča sa ich včasná výmena. Niektoré pracoviská poskytujúce služby v oblasti tachografov. V tejto súvislosti poskytujú zákazníkom aj motivačné zľavy, pokiaľ si dajú vymeniť nevyhovujúce tachografy už v prvom polroku.

Tachograf DTCO 4.1 / DSRC kábel, anténa, kryt / Snímač KITAS 4

Informácie, ako a kde si objednať a vymeniť nevyhovujúci tachograf za nový inteligentný tachograf verzie 2

Informácie, ako a kde si objednať a vymeniť nevyhovujúci tachograf za nový inteligentný tachograf verzie 2 sú dostupné na webovom portáli www.tachografy.sk. Na uvedené účely je dostupný systém VOS, ktorý uľahčí proces ich objednávania a výmeny. V sekcii zoznam dielní sú dostupní aj autorizovaní dodávatelia tachografov a súvisiacich služieb, na ktorých je možné sa obrátiť a zabezpečiť si u nich ich včasnú dodávku s odbornou výmenou.

TAMEX, spol. s r.o.
Zastúpenie značky VDO spoločnosti CONTINENTAL pre Slovenskú republiku

Editor
Peter Magerčiak
Back to top button