Cestná doprava

Novátorské uplatnenie solárnych panelov

Novátorské uplatnenie solárnych panelov. Sono Motors, nemecký špecialista na mobilitu využívajúcu slnečnú energiu, predstavil svoj „Solar Bus Kit“ pre hromadnú dopravu. Po inštalovaní súpravy solárnych panelov na strechu autobusu systém dokáže znížiť spotrebu paliva, a teda aj emisie.

V apríli 2022 sa v uliciach Mníchova uskutočnil pilotný projekt so „solárnym“ autobusovým prívesom s cieľom otestovať energetický prínos a potenciál tejto technológie v každodennej prevádzke. O niekoľko mesiacov neskôr Sono Motors, výrobca systému, prezentoval svoj Solar Bus Kit (solárnu autobusovú súpravu) ako univerzálne a priamočiare riešenie, optimalizované pre najbežnejšie 12-metrové typy autobusov verejnej dopravy na európskom trhu vrátane Mercedesu-Benz Citaro a MAN Lion’s City.

Súprava fotovoltických panelov umožňuje čiastočné napájanie subsystémov, ako sú kúrenie, ventilácia a klimatizačný systém, obnoviteľnou energiou. Podľa výrobcu takéto riešenie dokáže ušetriť až 1500 litrov nafty a až 4 tony CO2 na jeden autobus ročne – pri špičkovej inštalácii s výkonom 1,4 kW s celkovou plochou solárnych panelov približne 8 m2. Okrem toho Sono Motors uvádza, že spolupracuje s 19 spoločnosťami po celom svete a má ambíciu ponúknuť svoju solárnu technológiu pre rôzne druhy vozidiel – okrem autobusov aj pre distribučné nákladné vozidlá, návesy i elektrické vany. V závislosti od spôsobu použitia, veľkosti a typu integrovania solárnej technológie môžu zákazníci z rôznych odvetví dopravy znížiť náklady a emisie v rámci svojich vozových parkov.

Súprava solárnych panelov inštalovaná na streche autobusu Mercedes-Benz Citaro

Univerzálna technológia

„Naša solárna technológia u mnohých partnerov prispieva k ochrane životného prostredia. Napríklad v Mníchove spolupracujeme s mestským dopravným podnikom a tým podporujeme ciele mesta v oblasti čistoty ovzdušia. Takéto projekty demonštrujú potenciál našej technológie pre sektor dopravy,“ hovorí Jona Christians, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Sono Motors. „Úplne nový Solar Bus Kit vďaka svojej maximálnej univerzálnosti umožňuje posilniť naše podnikanie na obrovskom trhu – v sektore autobusov.“

Aktivity Sono Motors sú naozaj rozmanité. Napríklad v rámci spolupráce s CHEREAU S.A.S., francúzskou dcérskou spoločnosťou Reefer Group, budú bočné steny a strecha návesu vybavené 54 modulmi, vyvinutými špeciálne pre chladiarenské nadstavby. Vysokoúčinné fotovoltické panely pokrývajú plochu 58,9 m2 a pri maximálnom výkone poskytnú až 9,8 kW energie, ktorá sa bude využívať na prevádzku chladiacej jednotky prostredníctvom nabíjania batérie.

Rozsiahle testovanie sa zameria na ďalšie vyhodnotenie technickej a ekonomickej realizovateľnosti solárneho riešenia. Pri takomto využití výrobca vypočítal úsporu paliva približne 3400 litrov (ale až 8475 litrov v ideálnych podmienkach) a potenciál znížiť lokálne emisie CO2 o približne 9 ton ročne v porovnaní s návesmi s konvenčnými chladiacimi jednotkami.

Autobusový príves pri testovaní potenciálu solárnych panelov v uliciach Mníchova

Novátorské uplatnenie solárnych panelov

Predbežnú zmluvu o spolupráci podpísali aj Sono Motors a MAN. Obidve spoločnosti plánujú skúmať tri verzie e-vanov vybavené solárnymi panelmi. A to dodávku, kombi s výkonnou klimatizáciou inštalovanou na streche a eTGE s chladeným nákladným priestorom. Pri skúškach sa pozornosť sústredí buď na predĺženie dojazdu, alebo na pohon prídavných zariadení s využitím získanej solárnej energie.

Technológia Sono Solar ponúka ľahkú, robustnú a cenovo priaznivú alternatívu – riešenie, ktoré sa zásluhou svojej konštrukcie na báze polyméru dokáže prispôsobiť rôznym plochám. Fotovoltické panely nemajú nahradiť existujúce systémy ukladania energie (batérie) ani palivové články. Dokážu však znížiť spotrebu energie a zredukovať intervaly nabíjania a takýmto spôsobom predĺžiť dojazd. Okrem toho sa dá získaná slnečná energia využiť na pohon prídavných zariadení. Vďaka veľkosti využiteľných povrchov sú solárne panely vhodné pre nákladné vozidlá, vany alebo autobusy.

Náves spoločnosti CHEREAU S.A.S. vybavený technológiou od Sono Solar
V spolupráci
transport.sk
Zdroj
PH
Back to top button