Cestná doprava

Nesúhlas ministerstva kultúry s trasovaním električky

Nesúhlas ministerstva kultúry s trasovaním električky. Ministerstvo kultúry (MK) SR naďalej nesúhlasí s trasovaním električky pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej ulici v Bratislave.

Pripomína, že stále nebola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ani akékoľvek dostatočné dôkazy technického riešenia hluku, vibrácií a statiky trasovania električky. Uviedla to hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová. Memorandum medzi hlavným mestom a developerom J&T Real Estate (JTRE) berie na vedomie.

„Magistrát od marca 2021 doteraz nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti trasovania električky pred novou budovou SND, respektíve nad podzemnými garážami SND. Ministerstvo doteraz nebolo oboznámené so žiadnymi krokmi, ktoré magistrát pri jej tvorbe podnikol,“ skonštatovala Viciaňová.

Požiadavka na túto štúdiu pritom vyplynula zo stanoviska expertnej skupiny. V ňom sa podľa ministerstva explicitne medzi odporúčaniami uvádza potreba vypracovania takejto štúdie. Tá má určiť, či je technicky možné vybudovať električkovú trať bez toho, aby mala negatívny vplyv na prevádzku SND. Štúdia má byť predložená pred konštrukčnou a projektovou dokumentáciou.

Nesúhlas ministerstva kultúry s trasovaním električky

„Ministerstvu neboli doteraz predložené akékoľvek dostatočné dôkazy, že existuje technické riešenie hluku, vibrácií a statiky trasovania električky,“ zdôraznila Viciaňová. Podotýka, že posúdené neboli ani výrazne zvýšené náklady trasovania električky pred novou budovou SND, ktoré by minimalizovali negatívne dosahy na jeho prevádzku. Poukazuje pritom na to, že práve zvýšené náklady by podľa štúdie, ktorú v minulosti pripravil magistrát, povedú k situácii, že alternatívne trasovania, ktoré nejdú pred SND, budú lacnejšie, respektíve spoločensky návratnejšie.

Hlavné mesto zatiaľ neodpovedalo. Magistrát však deklaruje zrealizovanie čo najpresnejšieho hodnotenia vplyvu trasy električky v blízkosti divadla, a to aj meraním hluku a vibrácií. Opakovane však poukazuje na expertov, podľa ktorých trať, pri prijatí primeraných opatrení, nebude mať výrazný vplyv na divadlo.

Mesto má pri tejto plánovanej električkovej trati spolupracovať s JTRE, ktoré má v okolí Pribinovej viacero investičných projektov. S jeho vedením podpísal primátor Bratislavy Matúš Vallo memorandum o spolupráci. Súkromník plánuje prispieť aj finančne. To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Spustenie trate po výstavbe predpokladal minulý rok magistrát v roku 2024.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button