Cestná doprava

Alternatívna trasa električky popri SND

Alternatívna trasa električky popri SND. Ministerstvo kultúry SR predstavilo alternatívnu trasu električky obchádzajúcu SND.

Ministerstvo kultúry (MK) SR predstavilo spolu s aktivistami a odborníkmi alternatívnu trasu električky v širšom centre Bratislavy, ktorá by v úseku Olejkárska – Landererova obchádzala budovu SND na Pribinovej ulici a navyše by mohla byť vedená čiastočne pod zemou. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy zároveň žiada, aby spolupracoval na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by návrh posúdila. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO).

Pripomenula, že ministerstvo naďalej nesúhlasí s trasovaním električky pred budovou divadla, upozorňuje na problémy, ktoré prevádzke divadla môžu spôsobiť vibrácie a hluk z električkovej trate. „Hoci bola magistrátom predstavená aj akási kompromisná trasa, nemyslíme si, že daný návrh je reálne vhodným riešením,“ dodala.

Pri prezentácii predloženej alternatívy upozornila, že v nej nevidí jediné možné riešenie. Zdôraznila však, že pri akomkoľvek návrhu je potrebné zohľadniť prípadné negatívne dôsledky. „Osobne podporím akúkoľvek trasu, ktorá neohrozí fungovanie SND, nebude ani degradovať unikátny verejný priestor pred budovou SND,“ zdôraznila.

Na snímke žltou farbou označená alternatívna trasa električky (Olejkárska – Landererova) v zóne mimo nového SND a zelenou navrhovaná trasa mestom Bratislava počas tlačovej konferencie na tému Alternatívna trasa električky (Olejkárska – Landererova) v zóne mimo nového SND a výzva pre mesto Bratislava v utorok 19. júla 2022 v Bratislave. (Foto: TASR – Martin Baumann)

Alternatívna trasa električky popri SND

Za tím predkladateľov alternatívneho trasovania návrh predstavil Anton Popovič. „S tímom odborníkov sme pripravili dva varianty trasovania, ktoré v celkovej dĺžke takmer 1500 metrov obchádzajú SND,“ uviedol. „V jednom z variantov je necelých 800 metrov trate vedených pod zemou,“ upozornil. Práve tento variant považujú predkladatelia za najlepší vzhľadom na najmenší vplyv na priepustnosť dopravy. Poukazujú tiež na to, že eliminuje riziko narušenia existujúcich inžinierskych sietí a zachováva aj celistvosť verejného priestoru pred divadlom.

Jeden z projektantov návrhu Roman Rymarenko rovnako objasnil, že navrhované alternatívne trasovanie obsluhuje v porovnaní s magistrátnym návrhom väčší rozsah zastavaného územia. „Voľný priestor, ktorý vznikne pri podpovrchovom variante električkovej trasy, môže mesto navyše využiť na zvýšenie kapacity dopravy, pre cyklotrasy či chodcov,“ upozornil Rymarenko.

Bratislavská radnica naďalej trvá na tom, že najlepším riešením je trasovať električku popred budovu SND. Ministerstvu navrhlo aj alternatívnu trasu, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Tieto návrhy zapracovalo aj do zmien a doplnkov územného plánu. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať s JTRE. O pláne viesť električkovú trať aj popred novú budovu SND informovala radnica v roku 2019.

Na snímke zľava ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) a generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá počas tlačovej konferencie na tému Alternatívna trasa električky (Olejkárska – Landererova) v zóne mimo nového SND a výzva pre mesto Bratislava v utorok 19. júla 2022 v Bratislave. (Foto: TASR – Martin Baumann)

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR
Back to top button