Cestná doprava

Výstavba obchvatu Senice je do roku 2028 nereálna

Výstavba obchvatu Senice je do roku 2028 nereálna. Potvrdila to Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Štúdia uskutočniteľnosti ciest I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, kam obchvat Senice patrí, bola v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze, pričom hodnotenie odporúča aktualizáciu štúdie.

Výstavba obchvatu Senice tak nie je v harmonograme prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. „Ale je relatívne vysoko medzi prioritami, a to na 30. mieste. Aby sme mali postupne pripravené projekty do realizácie, postupujeme podľa priorizácie projektov a spadá sem aj obchvat Senice,“ uviedla Švikruhová.

„Vzhľadom na stav prípravy a rozpočtové obmedzenie sa projekt nedostal do harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. Projekt je však umiestnený relatívne vysoko a bude pokračovať jeho projektová príprava. Podľa aktuálnych údajov, ktoré sme použili pre aktualizáciu harmonogramu v roku 2022, očakávame celkové náklady 54 588 746 eur,“ informovala Švikruhová.

Ako doplnila, harmonogram je živý dokument a bude sa aktualizovať každý rok. A to na základe postupu prípravy jednotlivých stavieb, vývoja dopravnej situácie a aj rozpočtových možností pridelených na výstavbu projektov cestnej infraštruktúry.

Prečítajte si aj v akom stave je obchvat R4 pri Prešove.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button