Cestná doprava

Nenávratný finančný príspevok pre električku v Petržalke

Nenávratný finančný príspevok pre električku v Petržalke. Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) odsúhlasilo vo štvrtok predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) projektu predĺženia električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor.

Schválilo tiež zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov na jeho spolufinancovanie vo výške viac ako 5,595 milióna eur.
Stavebné práce na novej električkovej trati v Petržalke v úseku od Jungmannovej až po Janíkov dvorasú utlmili. Stav trvá už niekoľko týždňov. Mesto Bratislava ešte nepodpísalo so zhotoviteľom dodatok k zmluve, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov. Dohodu na finálnej podobe dodatku očakáva magistrát v priebehu nasledujúcich týždňov.

Úhrada výstavby prebehne najmä z eurofondov. Projekt je pod zvýšeným dohľadom zo strany Európskej komisie. Dokončenie projektu sa plánuje do konca roka 2023. Pochybnosť nad týmto termínom opakovane niekoľkokrát vyjadrila ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Ak projekt nestihne hlavné mesto včas dokončiť, bude to podľa ministerstva jednoznačne zlyhanie bratislavského magistrátu.

Nenávratný finančný príspevok pre električku v Petržalke

Hlavné mesto sa už v minulosti ohradilo voči obavám a tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Deklarovalo, že je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené. Financie z terajšieho operačného programu, ktoré sa nebudú stíhať využiť do konca roka 2023, je Bratislava pripravená použiť na iné dopravné projekty, ktoré je možné zrealizovať ešte do konca roka 2023. Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova – Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button