Cestná doprava

Na MDV vznikol nový odbor stratégie dopravy

Na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR vznikol nový odbor stratégie dopravy. Ten si kladie za cieľ skvalitniť dopravu na Slovensku tak, aby pozitívne zmeny občania výrazne pocítili. Pod odbor spadá aj rozvoj cyklistickej dopravy a infraštruktúry na Slovensku a budovanie záchytných parkovísk pre autá a bicykle pri železničných zastávkach a staniciach v okolí veľkých miest. Venovať sa bude aj rozvoju intermodálnej nákladnej dopravy. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť.

Štátny tajomník priblížil, že poverený riadením odboru stratégie dopravy je Peter Hrapko, odborník ministerstva dopravy. Na ministerstve pracoval na sekcii riadenia, kde postupne viedol oddelenia prípravy projektov železničnej infraštruktúry, intermodálnej prepravy a verejnej osobnej dopravy i integrovanej dopravy. „Podieľal sa napríklad na projektovej príprave a výstavbe Terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou, Terminálu intermodálnej dopravy v Žiline, záchytných parkovísk pri železničnej stanici Pezinok a Ivanka pri Dunaji, či výstavbe električkových tratí v Bratislave a Košiciach. Vedie aj pracovnú skupinu, ktorá pomáha rozvíjať nákladnú železničnú dopravu medzi Čínou a EÚ vedúcou cez Slovensko,“ skonštatoval Kmeť.

https://www.facebook.com/jaroslavkmetIT/posts/736632820540617

Nový odbor sa bude venovať stratégii dopravy, čo zahŕňa aj nové trendy a zlepšenia pre dopravu, medzi ktoré patria nové spôsoby pohonov dopravných prostriedkov, ako napríklad vodík, či nové trendy v prepájaní rôznych dopravných módov, možnosti financovania z fondov EÚ a podobne. Tento odbor sa podľa Kmeťa zameria aj na rozvoj verejnej osobnej dopravy. Pripraviť by sa mal nový zákon o verejnej osobnej doprave, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou na celom území Slovenska. Na jeden prepravný doklad by tak bolo možné cestovať všetkými prostriedkami. Odbor by sa mal venovať aj koordinácii osobnej vlakovej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy. Pripraví tiež analýzu prínosov a nákladov rôznych modelov objednávania dopravy.

Nový odbor sa zameria aj na rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy. To zahŕňa zintenzívnenie prepravy tovarov železničnou nákladnou dopravou, čím sa odľahčia cesty a využije sa kapacita železnice, ale aj podporu slovenských dopravných a logistických spoločností, aby viac využívali kombinovanú intermodálnu dopravu. Podporiť by sa mali aj pravidelné linky ucelených intermodálnych vlakov zo slovenských terminálov do terminálov v Európe a späť. „Presunom časti kamiónovej dopravy na železnicu zabezpečíme menej kamiónov na cestách, a tým aj zlepšenie životného prostredia,“ poznamenal Kmeť.

Rozvoj nemotorovej cyklistickej dopravy je ďalšou oblasťou, ktorej sa bude venovať odbor stratégie dopravy. Zamerať sa chce aj na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na Slovensku. „Som presvedčený, že pokiaľ budú mať občania na výber dobrú ponuku verejnej osobnej dopravy a k dispozícii cyklocesty, nebudú mať až takú veľkú potrebu používať osobné autá, čo prinesie menej áut na cestách a aj v mestách,“ myslí si štátny tajomník. Mali by sa poskytovať dotácie na budovanie cyklistickej infraštruktúry na Slovensku a realizovať sa majú tiež osvetové a propagačné kampane. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR by sa zároveň mala aktualizovať. V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry by sa odbor mal podľa Kmeťa venovať téme budovania infraštruktúry pomocou Dopravného modelu Slovenska, ktorý vyhodnocuje súčasné a budúce potreby dopravnej infraštruktúry Slovenska.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button