Cestná doprava

Budú si dopravcovia prenajímať vozidlá z EÚ bez evidencie v SR?

Budú si dopravcovia prenajímať vozidlá z EÚ bez evidencie v SR? Dopravné firmy by si mohli prenajímať vozidlá z EÚ aj bez ich evidencie v SR. Dopravné spoločnosti so sídlom v SR by mohli disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý predložilo ministerstvo dopravy do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Novela zákona bola do legislatívneho procesu predložená už začiatkom minulého roka. Národná rada (NR) SR však vtedy rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu. „Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly. Zároveň upravuje aj oblasť taxislužby,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe. Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy prenesenie európskej smernice o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.

Pokuta až do 15 000 eur

Podľa novely zákona by mal byť dopravca povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané. Zaviesť sa má aj lehota na vrátenie tohto osvedčenia. Legislatívna úprava tiež má dať dopravnému správnemu orgánu možnosť uložiť pokutu. Tá by mala byť vo výške od 100 eur do 15 000 eur. Bola by uložená tomu, kto nemá v SR vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku. Prípadne mu chýba technická základňa a vozidlový park či nemá v týchto priestoroch potrebné doklady.

Upraviť by sa tiež mali povinnosti pri označovaní vozidiel taxislužby. Za nesprávne umiestnenie označenia vozidla, respektíve za neumiestnenie tohto označenia na vozidlo taxislužby by mal po novom niesť zodpovednosť vodič. Ten by za to mal byť aj pokutovaný. V súlade s európskou smernicou navrhuje rezort dopravy v novele stanoviť počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré je možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy.

„Zároveň sa ustanovuje obdobie, na ktoré bude možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy vozidlá evidované v inom členskom štáte,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Návrh novely upravuje aj kompetencie okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o používaní vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ. Upraviť sa tiež majú kompetencie pri výkone odborného dozoru a kontrole. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button