Logistika a skladovanie

Riadenie ľudí by malo byť postavené na dôvere a komunikácii, hovorí S. Balog

Jedným z troch dôležitých logistických uzlov spoločnosti DACHSER na Slovensku je pobočka v Košiciach. O tom, ako zvládajú komplikované obdobie koronavírusovej krízy a akú úlohu plnia v rámci európskej logistiky, sme sa rozprávali so Stanislavom Balogom, manažérom pobočky v Košiciach.

Ako v košickej pobočke spoločnosti zvládate koronavírusovú pandémiu? Do akej miery ovplyvnila chod vašej spoločnosti a vami poskytované logistické služby?

Prečítajte si aj

Hygiena a dezinfekcia, dodržiavanie odstupov a princípy nezhromažďovania sa na pracovisku zostávajú naďalej v platnosti, zrušené budú tento rok aj koncoročné firemné večierky. Po tom, čo mnohí pracovali z domu alebo v oddelených skupinách sú už všetci zamestnanci späť (v pobočke) na svojich pozíciách. Korona nám všetkým prácu sťažila, napriek tomu sme si so situáciou poradili flexibilne a s pokojom, zostávame však opatrní – vidíme nastupujúcu druhú vlnu pandémia, ako aj to, aká je situácia v zahraničí.

Vzhľadom na to, že logistické služby sú nevyhnutné pre chod spoločnosti aj v tejto dobe, v dennom doručovaní zásielok v našej európskej zbernej sieti sme pokračovali aj počas prísnych opatrení. Jazdili sme denne aj do najviac postihnutých oblastí na severe Talianska a v Španielsku, za čo patrí našim kolegom veľké poďakovanie. Taktiež vďaka obetavosti a profesionalite našich vodičov a zamestnancov − a vďaka ústretovosti a spolupráci našich zákazníkov, sme zvládli doručovanie a vyzdvihovanie zásielok na východnom Slovensku v štandardnom prevádzkovom režime, čase a kvalite. Celý logistický a dodávateľský sektor si právom zaslúži rešpekt verejnosti.

Stanislav Balog, manažér pobočky Dachser Slovakia v Košiciach

Pociťujete vplyv pandémie na ekonomike prevádzky a tohtoročných hospodárskych výsledkoch?

Po rozšírení vírusu na Slovensko a zavedení prísnych opatrení a odstávke priemyslu sme koncom prvého štvrťroka paradoxne zaznamenali nárast objednávok a prepravovaných objemov. V druhom kvartáli sme už pocítili mierny pokles a v treťom štvrťroku sa situácia dostáva do bežného medziročného priemeru. Pomáha nám diverzifikácia zákazníckeho portfólia z rôznych oblastí priemyslu a to, že nie sme naviazaní na automobilový sektor. Sledujeme celkové zlepšenie splatností faktúr u zákazníkov a zaznamenali sme dopyt po doručovaní B2C zásielok pre súkromné osoby, na čo sme zareagovali zavedením nového produktu targo on-site. Pandémia taktiež urýchlila plán zrušenia dobierok v hotovosti v celej sieti DACHSER.

Ako by ste zhodnotili úlohu východného Slovenska v rámci európskej logistiky? Aké sú špecifiká jednotlivých regiónov Európy a ako sa premietajú do vašej činnosti?

Špecifikum podnikania v medzinárodnej preprave z východného Slovenska je jasne dané už geografickou polohou a tvorbou HDP regiónov. Keď to rozviniem, rozlohou sa Košický a Prešovský kraj radia medzi najväčšie, zatiaľ čo hustotou cestnej siete medzi najmenšie. Tvorba HDP na obyvateľa je tu o 25 percent nižšia v porovnaní s priemerom Slovenska. Vývoj je pozitívny − pribúdajú priemyselné parky a cestná sieť, avšak ide to pomaly. Exportné toky tovarov smerujú najmä do Nemecka, Čiech, UK a Francúzska. Zaostávajú regióny juhovýchodného Poľska a severovýchodného Maďarska. Tomu je prispôsobený počet našich pobočiek v Európe a model ich rozmiestnenia vrátane nadväzujúceho nastavenia diaľkových liniek. Pre nás sú najdôležitejšie naše HUB-y v Lozorne a v Budapešti. Do budúcnosti je pre nás zaujímavá expanzia na Ukrajinu a následne do baltských štátov a Bieloruska, samozrejme, v závislosti od politickej situácie a stability v regióne. Už dnes sme však schopní smerovať zberné zásielky na Ukrajinu cez našu pobočku v poľskom Strykowe a ďalej cez ich medzinárodné zberné linky do Kyjeva. Pripomeniem, že pod zbernou zásielkou v sieti DACHSER rozumieme paletovú zásielku s veľkosťou do päť paliet a hmotnosťou do 2500 kilogramov na jedno odberné/doručovacie miesto.

Ako funguje manažment spoločnosti DACHSER v Košiciach? Vyžaduje si organizácia práce a vedenie tejto pobočky v niečom odlišný prístup?

Úlohou dobrého lídra je viesť a riadiť ľudí, pomáhať im a podporovať ich. Samotné vedenie už závisí od konkrétnej skladby zamestnancov a situácie, ktorú riešite. Silnou stránkou našej pobočky v Košiciach je tím skúsených profesionálov, ktorí spolupracujú dlhodobo. Moje vedenie ľudí je teda v bežných dňoch skôr participatívne alebo podporujúce, založené na vzájomnej dôvere a komunikácii. Tieto princípy sú uplatňované v celej sieti pobočiek DACHSER, kde si jednotlivé pobočky samy stanovujú strategické plány a ciele v rámci dohodnutých pravidiel s centrálou v Nemecku. Správnosť tejto cesty nám potvrdzuje spokojnosť zamestnancov aj zákazníkov, ako aj výsledky hospodárenia. V Košiciach máme plnohodnotnú pobočku − cross dock, skladové priestory a administratívu pozostávajúcu z oddelení prímestskej prepravy, diaľkovej prepravy, zákazníckeho servisu a obchodného oddelenia. Sídlime v CTParku pri letisku v Košiciach, v moderných priestoroch s dobrým napojením na infraštruktúru.

Povedali by ste nám niečo o sebe? Čomu sa radi venujete vo voľnom čase?

Voľný čas najradšej trávim s rodinou na výletoch alebo na prechádzke, dobrým relaxom je aj kosenie trávnika, čítanie či šport, hrávam rekreačne futbal a golf.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Dachser Slovakia

Prečítajte si aj

Back to top button