Logistika a skladovanie

Pozitívne efekty zdieľanej ekonomiky v skladoch

Pozitívne efekty zdieľanej ekonomiky v skladoch. Nepísanými požiadavkami v oblasti logistiky sú vyššia efektivita, znižovanie nákladov, optimalizácia skladových zásob, ako i presná a rýchla obsluha klienta. Jednou z možností, ako naplniť tieto požiadavky v praxi, je zdieľanie skladovej ekonomiky.

Mnohé firmy sa usilujú dosiahnuť svoje priority skôr ako konkurencia. Ich manažmenty si však málokedy nájdu čas pozrieť sa na veci pokojne a s nadhľadom. „Ak chceme dosiahnuť odlišný výsledok, musíme zmeniť spôsob myslenia. Konkurenciu totiž väčšinou nezničíme. Podnikáme popri sebe a naše úspechy sa v rôznom pomere striedajú. Otázkou je, či si môžeme byť vzájomne užitoční bez toho, aby nás to poškodilo. V mnohých prípadoch sme sa presvedčili, že áno, pretože takýto prístup je zmysluplný a môže prinášať zaujímavý synergický efekt,“ hovorí Chris Gopal, konzultant v oblasti dodávateľského reťazca.

Dnešná doba zdieľaniu praje

Globalizácia, takmer všadeprítomná dostupnosť internetového pripojenia a digitálna transformácia sú len niektorými podnecujúcimi faktormi. Ako to všetko funguje v segmente skladovania? „Jednoducho. Jeden sklad zdieľajú napríklad dve spoločnosti, ktoré sú prakticky konkurentmi a ponúkajú podobný sortiment tovaru. Hoci sa to v konkurenčnom prostredí zdá zvláštne, má to svoje výhody,“ konštatuje Gopal. Ak dve podobné spoločnosti dokážu spolupracovať, znížia vlastné náklady. Zdieľajú totiž skladovacie priestory, skladové vybavenie a taktiež aj ľudské zdroje. „Zaujímavým prínosom je aj to, že obe firmy majú odrazu viac rýchlo dostupného tovaru, pričom časť tohto tovaru neviaže ich vlastné finančné prostriedky,“ upozorňuje Dinesh Dongre, viceprezident produktovej stratégie v spoločnosti Softeon.

Pozitívne efekty zdieľanej ekonomiky v skladoch

Výhodou je spoločná doprava

Zdieľané skladovanie ponúka možnosť zníženia počtu dopravných vozidiel a iných prostriedkov. Štandardne by si logisticky pokrývala zásobovanie predajní každá firma sama. V prípade zdieľania môžu mať partneri spoločnú prepravu, ktorá zásobuje predajne oboch firiem podľa aktuálnych potrieb a možností. „Integrátor musí byť schopný zladiť logistické systémy oboch firiem tak, aby spolupracovali a optimalizovali vybavenie objednávok v maximálnej miere,“ konštatuje Yoss Shiff z Massachusetts Institute of Technology, autor mnohých kníh o supply chain risk managemente.

Obchodník v predajni alebo zákazník na internete netuší, z akého skladu tovar dostane. Pre neho je dôležité vedieť, či je tovar dostupný v požadovanom čase, v dobrej cene a kvalite. Pre firmy, ktoré uskutočňujú danú obchodnú transakciu, je však dôležité, kto ktorú časť skladu vlastní. Ťažia totiž z toho, že nemusia mať takú širokú paletu zásob, čím znižujú objem viazaných finančných prostriedkov. Výsledkom môže byť aj širšia ponuka vedúca k zlepšeniu postavenia na trhu.

„V prípade spojenia procesov nákupu je nezanedbateľnou výhodou budovanie lepšej rokovacej pozície u dodávateľa. Ak budú dve firmy, ktoré zdieľajú jeden sklad, objednávať u jedného dodávateľa väčšie objemy tovaru, budú mať pri rokovaní lepšie vyhliadky. So zvyšujúcim sa počtom e-shopov v súčasnom období sa toto riešenie priam ponúka,“ podotýka Dongre.

Pozitívne efekty zdieľanej ekonomiky v skladoch

Kľúčom je integrácia IT systémov

Odborníci z oblasti skladovania na základe dlhoročných skúseností vedia, že počet zamestnancov v sklade nie je ľahké znížiť. V prípade zdieľaného skladu to ani nie je prioritou. O náklady na zamestnancov sa totiž podelia obidve spoločnosti, a ušetria tak polovicu pravidelných mesačných výdavkov. Kde teda môžu nastať problémy?

„Pri zdieľaní je potrebné mať jasne stanovené podmienky spolupráce. Obzvlášť vtedy, keď ten, s kým spolupracujeme, je zároveň naším konkurentom. Zmluvné zabezpečenie, jasné vymedzenie kompetencií a procesná reorganizácia sú nevyhnutné. Vo fáze implementácie je vhodné spolupracovať so skúseným partnerom,“ upozorňuje Gopal.

Ďalším problémom, ktorý si vyžaduje inovatívny prístup, je podľa neho vzájomná spolupráca riešenia v oblasti IT. Hardvérové vybavenie skladu väčšinou nie je problematické. Ak sa zhodnú obe strany na dodávateľovi, podelia sa o obstarávacie i udržiavacie náklady na zariadenia a táto časť fungovania spoločného skladu je zabezpečená.

Inak je to v prípade softvérového riešenia. „S veľkou pravdepodobnosťou totiž firmy používajú odlišné ERP systémy a odlišné platformy. V tomto prípade je kľúčom k úspechu integrácia. Mal by ju riešiť dodávateľ vybraný partnermi,“ odporúča Shiff. Prednosťou dodávateľa softvéru do zdieľaných skladov by podľa neho mala byť schopnosť poskytnúť obom firmám nielen integráciu ich systémov a bezproblémový chod, ale aj servis nainštalovaných riešení.

Zdroj
transport.sk
Editor
Pripravil: AS

Prečítajte si aj

Back to top button