Logistika a skladovanie

Niektoré veci je v poštových zásielkach posielať zakázané

V zásielkach do zahraničia, ale aj v rámci krajiny je zakázané posielať omamné a psychotropné látky, vysoko rizikové chemické látky, nože či živé zvieratá. Upozorňuje na to Slovenská pošta, ktorá najmä v závere roka zaznamenáva zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia.

V zásielkach sa podľa hovorkyne pošty Ivety Dorčákovej nemôžu posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, munícia, zápalné kvapaliny, strelné zbrane, nože a podobne. Zakázané sú tiež živé zvieratá okrem vybraných druhov hmyzu, ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život a zdravie ľudí, či poškodiť životné prostredie. Zakázané sú aj zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah je urážlivý alebo hanlivý. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny sú povolené zasielať len v poistených balíkoch.

Dorčáková priblížila, že predovšetkým v závere roka Slovenská pošta eviduje zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia. „Ak sa medzi zásielkami určenými na leteckú prepravu vyskytne zásielka s nedovoleným obsahom, komplikuje a spomaľuje to vypravenie lietadla a v konečnom dôsledku aj doručenie zásielok. Poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť,“ podotkla hovorkyňa. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy.

Odosielateľom preto odporúča, aby si ešte pred podaním zásielok na pošte skontrolovali, či tovar, ktorý posielajú do zahraničia, nie je vylúčený z prepravy. Zoznam vecí, ktoré sú z distribúcie v medzinárodnej preprave vylúčené, možno nájsť na stránke Slovenskej pošty. Pošta zároveň žiada zákazníkov, aby tieto nariadenia plne rešpektovali.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button