Logistika a skladovanie

Alternatívou bude bioLPG alebo rDME

Alternatívou bude bioLPG alebo rDME. Manipulačná technika sa elektrifikuje. Vozíky spaľujúce LPG čaká prechod na obnoviteľné plyny.

Napriek tomu, že sa v segmente manipulačnej techniky stále viac presadzujú elektrické vozíky vybavené lítiovo-iónovými akumulátormi alebo dokonca vodíkovými palivovými článkami, dôležitú úlohu naďalej hrá pohon na LPG. Firmy hodnotia pozitívne najmä ekologickú prevádzku a priaznivú cenu čistého propánu. Dodávatelia však sľubujú postupné nahradenie fosílneho plynu alternatívami v podobe bioLPG alebo rDME.

Podľa odborníkov je v oblasti manipulačnej techniky prechod na elektrinu stále silnejším trendom. Zvýšený záujem o vozíky s elektrickým pohonom potvrdzujú aj poprední dodávatelia. „Nová Li-ion technológia sa už začína pretláčať aj do nášho odvetvia a nachádza si svojich zákazníkov. Väčší záujem však možno pozorovať aj v prípade manipulačnej techniky s pohonom LPG, a to vďaka sprísňujúcim sa požiadavkám na hygienu práce a vyšším nárokom na emisné normy,“ hovorí Hana Křiváková zo spoločnosti VIVA – manipulačná technika, ktorá ale dodáva, že i napriek sprísňujúcim sa predpisom na používanie vozíkov so spaľovacími motormi je stále záujem aj o klasické dieselové VZV.

Výhodou naftou poháňanej techniky je vysoký výkon. Nevýhodou je hluk a to, že dieselové VZV nie sú vhodné na vnútorné použitie. Naproti tomu vozíky poháňané LPG, resp. čistým propánom sa dajú využívať univerzálne, majú nižšiu spotrebu a plyn je lacnejší ako nafta. Manipulačná technika na elektrinu zasa vyniká tichou prevádzkou a čistotou – v mieste prevádzky je bezemisná. Nevýhodou je však stále vysoká cena, nutné odstávky na dobíjanie i obmedzená prevádzka vonku za nepriaznivého počasia.

Alternatívou bude bioLPG alebo rDME

Z ekologického hľadiska sú i naďalej prijateľné aj VZV spaľujúce propán, pretože majú výrazne nižšie emisie CO2 alebo NO2 a na rozdiel od nafty ich nie je nutné dovybavovať katalyzátorom výfukových plynov. Tým to však nekončí, budúcnosť LPG pohonu zrejme nijako neohrozí ani odklon od fosílnych zdrojov a dekarbonizácie. „Garantujeme, že do roku 2040 vo všetkých segmentoch postupne úplne nahradíme LPG uhlíkovo neutrálnymi alternatívami. Môže ísť o bioLPG, obnoviteľný dimethylether alebo rDME, prípadne o ďalšie obnoviteľné plyny, ktoré možno už teraz spaľovať v prevádzkovaných motoroch pri zachovaní existujúcej infraštruktúry,“ upozorňuje Jiří Karlík, generálny riaditeľ spoločnosti Primagas.

Nástup elektromobility tak nemusí nutne znamenať výrazný útlm ďalších alternatív. Firmy naopak úplne racionálne kombinujú rôznu manipulačnú techniku podľa účelu využitia. Napríklad spoločnosť B&G Group, ktorá zabezpečuje skladovanie, manipuláciu a prípravu tovaru v rámci výkupu a predaja nadzásob pre predajne konceptu LEVNO a Lacnoshop.cz, využíva vozíky na plyn aj elektrinu.

Dodávatelia LPG

„Pohon LPG nám zapadá do celkovej myšlienky neplytvania, ekológie, udržateľnosti a predovšetkým ekonomickej prevádzky v rámci manipulácie s tovarom tak, aby sme tovar pripravili v čo najefektívnejšom čase za čo najnižšie náklady, aby sa zbytočne nenavyšovala konečná cena pre zákazníka,“ opisuje Karolína Vrkoslavová, výkonná riaditeľka B&G Group. Ako hlavné prednosti LPG pohonu spomína riaditeľka B&G Group ekológiu a cenu propánu.

Dodáva však, že jej firma doplnkovo využíva aj elektrické vozíky, pri ktorých oceňuje pohodlné nabíjanie bez nutnosti objednávky paliva. V prípade propánových fliaš je totiž firma limitovaná ich zásobou. „Najmä v našom koncepte občas hrozí nárazovo vyššia spotreba. Pretože nikdy presne nevieme, aký objem tovaru bude potrebné uskladniť – raz to môžu byť dva kamióny, inokedy pätnásť kamiónov. Preto sa zle odhaduje, aké množstvo propánových fliaš pre VZV treba objednať,“ dopĺňa Karolína Vrkoslavová.

Dodávatelia LPG však poskytujú prenájom a dopravu kompozitných tlakových fliaš, ktoré sú výrazne ľahšie ako klasické oceľové, ako aj skladovacích klietok zadarmo. Väčšie predzásobenie tak nepredstavuje dodatočné náklady. V prípade firiem s vyššou spotrebou potom stojí za úvahu vybudovanie internej čerpacej stanice LPG. „Výška úspory je individuálna. Všeobecne sa ale vlastná LPG čerpacia stanica vyplatí už pri dennej prevádzke piatich a viac plynových vysokozdvižných vozíkoch, čo zhruba zodpovedá mesačnej spotrebe 1,5 tony propánu, resp. 150 tlakových fliaš s obsahom 10 kilogramov kvapalného propánu,“ odhaduje Jiří Karlík.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button