Železničná doprava

ŽSR chcú do konca roka predstaviť úplne nový model stratégie

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú do konca roka 2019 predstaviť úplne nový model stratégie. Mal by hovoriť o tom, ako budú železnice vyzerať o 10, 20 či 30 rokov. Avizoval to generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. Okrem toho zdôraznil, že do konca tohto roka na hlavnej koridorovej trati, s výnimkou úsekov, kde sa uskutočňujú modernizačné práce, nebude žiadne prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti.

Nový model stratégie by sa mal zaoberať koridorovými, ale aj regionálnymi a prímestskými traťami, a tiež uzlom Bratislava. „Tento nový model určí jasné mantinely nielen pre dopravcov, ktorí využívajú našu infraštruktúru, ale aj pre stavebné firmy, aj pre veľkých dodávateľov na železnici, ktorí budú vedieť, v akom časovom horizonte, ktoré akcie budeme realizovať,“ priblížil Tkáč.

Do roku 2023 chcú ŽSR dokončiť modernizáciu úseku Púchov – Považská Teplá, modernizáciu uzla Žilina a v rámci takzvaných rýchlych investícií chcú tiež v tomto období urobiť dispečerizáciu niektorých tratí. Ide o trate na hornom Ponitrí, ale aj na východnom Slovensku. Chcú súčasne stihnúť rýchle riešenia na úseku Bratislava – Komárno, pretože na tejto trati sa počet cestujúcich exponenciálne zvyšuje.

ŽSR už vyhlásili verejné obstarávanie na dostavbu zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina v predpokladanej hodnote viac ako 350 miliónov eur. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v súťaži je do 29. novembra.

„Táto modernizačná akcia je pre nás veľmi významná, pretože touto akciou sa ukončí modernizácia úseku Bratislava – Žilina, aj keď tá modernizácia siaha až po Varín. Samozrejme, my sa v ďalšom programovom období intenzívne pripravujeme na modernizáciu trate zo Žiliny do Košíc,“ skonštatoval Tkáč.

Nové ponímanie stratégie podľa neho spočíva tiež v tom, že venuje vážnu pozornosť aj južnému ťahu, ktorý bol dlhodobo zanedbávaný. Ako dodal, v neposlednom rade je potrebné posilniť aj prímestské trate. Momentálne ŽSR pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti na úsek Bratislava – Komárno.

V súčasnosti železnice pripravujú rýchle riešenia, ktoré spočívajú v budovaní výhybní a nového zasieťovania semaforov, ktorými chcú zvýšiť rýchlosť a priepustnosť trate. Reagujú aj na to, že niektoré trate sú preplnené. Nové riešenie v podobe zahustenia semaforov v tomto smere pripravujú hlavne na úseku Bratislava – Trnava.

„Tieto semafory nebudú každých šesť kilometrov, ale každý kilometer, a tým si dovolíme tvrdiť, že technicky vieme situáciu postaviť tak, že tieto vlaky budú mať medzi sebou vzdialenosť nie osem minút, ale tri minúty. Čiže úsek Bratislava – Trnava by sa takýmto riešením, ktoré by malo stáť, odhadujeme, približne 20 miliónov eur, vedel podstatne zrýchliť,“ avizoval generálny riaditeľ ŽSR.

Prečítajte si aj

Back to top button