Železničná doprava

Memorandum o vzájomnom porozumení a Nájomná zmluva TKD Dobrá

Dňa 25. novembra 2008 boli v priestoroch Terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej podpísané dva významné dokumenty: trojstranné Memorandum o vzájomnom porozumení a nájomná zmluva Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá. Memorandum podpísali minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomír Vážny, námestník generálneho riaditeľa Ukrajinských železníc Michail Dmitrijevič Kosťuk a prezident Ruských železníc Vladimír Ivanovič Jakunin.

Trojstranné Memorandum o vzájomnom porozumení umožňuje spustenie projektových prác pre budovanie širokorozchodnej trate po území Slovenska do Bratislavy s jej predĺžením do Viedne. Nájomná zmluva, ktorej predmetom je dlhodobý prenájom TKD Dobrá, bola podpísaná medzi Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK CARGO) a spoločnosťou TransContainer. Zmluvu podpísali predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Matej Augustín a člen Predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Ján Simčo a generálny riaditeľ spoločnosti TransContainer Petr Vasiljevič Baskakov. Zmluva nadobúda právoplatnosť od 1. júla 2009. Nájomná zmluva Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá bola podpísaná za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho a prezidenta Ruských železníc Vladimíra Ivanoviča Jakunina. Prenájom terminálu ruskej strane zabezpečí zvýšenie prepravných tokov medzi Áziou a strednou Európou v oboch smeroch. Preprava paletizovaného tovaru v kontajneroch po železnici predstavuje ekologický a bezpečný spôsob prepravy v porovnaní s cestnou nákladnou dopravou. Terminál kombinovanej dopravy Dobrá (TKD Dobrá), ktorý leží na V. paneurópskom železničnom koridore (Benátky – Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – Ľvov a v blízkosti prekládkovej stanice Čierna nad Tisou, hraníc s Ukrajinou i Maďarskom), ponúka okrem štandardných služieb poskytovaných v termináloch aj prechod tovarov zo širokého rozchodu na normálny a opačne. Projektovaný výkon terminálu je pri plnom manipulačnom vybavení cca 690 preložených IPJ (intermodálnych prepravných jednotiek – kontajnerov, výmenných nadstavieb a návesov) za 24 hodín a 190 cestných súprav za 24 hodín v systéme RoLa (Rolende Landstrasse). TKD Dobrá má rozlohu 180 750m2, dennú prekládkovú kapacitu 700 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) a ponúka skladovacie možnosti 1 630 TEU. Zároveň umožňuje realizovať prepravy RoLa pomocou upraveného priestoru v koľajisku a hydraulických nájazdových rámp. Spoločnosť TransContainer je dcérska spoločnosť Ruských železníc, ktorá svoju činnosť vykonáva od roku 2006. TransContainer je najväčší ruský prepravca kontajnerov pokrývajúci celú sieť ruských železníc. Svojim zákazníkom ponúka integrované služby zahŕňajúce kontajnerovú, cestnú a železničnú prepravu, colné služby.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button