Vodná doprava

Poslanci schválili novelu zákona o námornej plavbe

Kompatibilitu právneho poriadku SR s právom Európskej únie (EÚ) v oblasti námornej dopravy má zabezpečiť novela zákona o námornej plavbe, ktorú dnes schválili poslanci NR SR. Právnou normou sa do slovenského právneho poriadku preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za jej porušenie. 
 

"Zákonom sa predovšetkým dopĺňajú povinnosti veliteľa námornej lode a vlastníka námornej lode týkajúce sa vypúšťania znečisťujúcich látok do mora a sankcie za neplnenie týchto povinností. Ďalej sa menia a dopĺňajú aj ďalšie ustanovenia zákona, ktorých zmenu vyvolala aplikačná prax," konštatuje predkladateľ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button