Vodná doprava

Otázka rozvoja verejných prístavov bude aktuálna po odznení krízy

Advertisement

I keď spoločnosť Verejné prístavy (VP) pripravila plán rozvoja prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo, následky svetovej hospodárskej krízy komplikujú teraz jeho realizáciu. Otázka ako ďalej s prístavmi bude aktuálna až po odznení krízy.

Rozhodla o tom vláda schválením materiálu Zámery rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo pre ich efektívne využívanie. Kabinet tak akceptoval návrh predkladateľa – rezortu dopravy, že sa bude aktualizovanou koncepciou rozvoja troch prístavov zaoberať asi v októbri roku 2010. Upravená koncepcia bude už zohľadňovať nové hospodárske okolnosti a rozhodnutia vlády SR k tejto problematike vrátane možných vplyvov krízy na spôsob uskutočnenia a financovania rozvojovej koncepcie spomínaných prístavov. Z materiálu vyplýva, že "rezort dopravy má riešenia pre rozvoj verejných prístavov, ktoré môžu byť zaradené do balíčka protikrízových opatrení vlády". Ich realizáciou by sa podporil nielen rozvoj činností verejných prístavov, ale aj ekonomický rast a zamestnanosť. Zámery rozvoja prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo rozpracovávajú strategické alternatívy ich rozvoja tak, aby boli prospešné pre užívateľov verejných prístavov a zároveň efektívne z pohľadu 100-% akcionára VP, a. s. – Slovenskej republiky zastúpenej rezortom dopravy. Cieľom zámerov je vhodne využívať konkurenčné výhody verejných prístavov a v najväčšej miere eliminovať súčasné či potenciálne hrozby. "Spoločnosť VP ako správca verejných prístavov v SR bude v nich schopná zabezpečiť poskytovanie prístavných služieb na rovnakej alebo vyššej úrovni, ako je to v porovnateľných riečnych prístavoch na Dunaji." Medzi ciele vízie z dielne VP okrem zabezpečenie strategického rozvoja prístavných, logistických a ďalších služieb prístavov patrí aj zefektívnenie využitia majetku štátu. Očakáva sa tiež zvýšenie konkurencieschopnosti v porovnaní s inými prístavmi na Dunaji. Ciele budú splnené, ak sa dosiahne maximalizácia zisku prístavov a podarí sa budovať pozitívny imidž moderného riečneho prístavu. Rozvoj prístavov by sa mal zvažovať v kontexte územných plánov troch menovaných miest, očakáva spoločnosť VP.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button