Vodná doprava

Logistika sa stáva nástrojom konkurenčného boja

V dôsledku rozmachu logistiky rastú nároky na dopravu. Problémovým bodom je však infraštruktúra, ktorá stagnuje.

Logistické centrá, letiská a námorné prístavy sú preťažené. O diaľniciach plných kamiónov možno písať samostatné kapitoly. Medzinárodná deľba práce a globalizácia poháňajú logistiku nevídaným tempom. Aby sa mohli venovať svojmu core biznisu, mnohé podniky logistiku komplexne prenechali externým dodávateľom.
Trh naliehavo volá po nových kapacitách. Ingo Willems z poradenskej agentúry A.T. Kearney je presvedčený, že problémy budú pribúdať. Kontajnerové lode, lietadlá a kamióny sú čoraz väčšie, ale obslužné kapacity sa im nestíhajú prispôsobovať.
 
Poučný príklad Nemecka
 
Rast a rozvoj svetového obchodu dostal prístavy a ich logistické zázemie na hranice možností napríklad aj v Nemecku. Klaus Heitmann, manažér Ústredného zväzu nemeckých námorných prístavov hovorí, že do roku 2012 musia podnikatelia, spolková vláda a prímorské spolkové krajiny investovať približne 12 miliárd eur do dopravných ciest a prekladísk. „Len tak máme šancu vysporiadať sa s rastúcim objemom tovarov. V prístavoch na celom svete stoja lode a čakajú na vykládku,“ upozorňuje K. Heitmann. Kolóny kamiónov na diaľnici A1 medzi Brémami a Hamburgom, dopravné zápchy na príjazdoch do týchto prístavov, na hranici únosnosti preplnené schémy rozmiestnenia miest pre lode na mólach – tak vyzerá dnešná realita v kontajnerových prístavoch. Dopravná konjunktúra mení pobrežie Nemecka na veľké stavenisko. V Bremerhavene stavia spolková krajina Brémy nový kontajnerový terminál. Účelom je zdvojnásobenie prekládkovej kapacity. Jürgen Holtermannn, riaditeľ prístavnej spoločnosti Bremenports hovorí: „Prepravcovia potrebujú nové prekládkové kapacity.“ Na veľké investície sa pripravuje aj prístav v Hamburgu. Do roku 2012 chce investovať 1,2 miliardy eur. Zámer je jasný – čo najrýchlejšie rozšíriť kapacitu svojich troch terminálov.
S časom zápasia aj stavitelia prístupových ciest do prístavov. Dietrich Austermann, minister dopravy Šlezvicka-Holštajnska hovorí, že je absurdné, ak si príprava konania vyžaduje viac času ako samotná výstavba. Otvorene kritizuje dlho trvajúci plánovací proces výstavby severo-morsko-baltického prieplavu pri Kieli.
Projekt za 130 miliónov eur umožní vstup do prieplavu aj lodiam s dĺžkou 280 m. Doterajší limit bol 235 m. „Určite chceme, aby sa k nám dostali väčšie lode z baltského pobrežia,“ hovorí Helmut Werner, vedúci výstavby plánovaného prístavu Jade-Wesser vo Wilhemshavene. Spolkové krajiny Brémy, Dolné Sasko a prevádzkovateľ prístavu Eurogate chcú v novom prístave na rieke Jade investovať takmer 1 miliardu eur. V roku 2010 sa tento prístav stane ďalším veľkým kontajnerovým prekladiskom.
 
Tlak na investície
 
Čoraz viac analytikov, prognostikov a ekonómov si uvedomuje zvyšujúci sa vplyv účinkov logistiky na prevádzkové náklady, maržu a návratnosť aktív. Logistika sa stáva kľúčovým prvkom zvyšovania produktivity kapitálu. Rozvoj intermodálnych dopravných reťazcov vytvára tlak na investície. Dopravné kombinácie voda – koľajnice – cesty, alebo vzduch – cesty – vzduch stoja nemálo finančných prostriedkov. Technická modernizácia čaká aj vodnú dopravu. Dušan Kevický z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity hovorí, že vysoká presnosť satelitných systémov umožní presnú navigáciu lodí po námorných a iných vodných cestách. Zároveň sa zlepší automatizácia procesov v prístavoch. Manévre lodí a rozhodovacie procesy v prístavných bazénoch sa stanú bezpečnejšie. Bezpečnej plavbe po svetových moriach výrazne prispeje satelitný systém Galileo.
 
Tlak konkurencie
 
Medzinárodný obchod môže podporovať najmä výkonná doprava. Prognostici predpovedajú, že dopravný systém 21. storočia sa stane čoraz viac intermodálnym. Bude založený na bezpečnosti, udržateľnosti, sieťovaní trhov a destinácií po celom svete. Jeho súčasťou sa stane medzinárodný výskum. Objem dopravy ustavične stúpa. Napríklad v Nemecku preprava nákladov rastie od roku 1991 oveľa rýchlejšie ako hrubý domáci produkt. Podľa Axela Granzowa z Handelsblattu sa námorná doprava v Nemecku od roku 1990 zdvojnásobila. Preprava kontajnerov vzrástla štvornásobne.
Doprava a logistika sa menia na ťahúne ekonomického napredovania. Podľa agentúry A.T. Kearney sa však musia európski prepravcovia pripraviť na konkurenciu. Hrozbou pre nich sa stávajú krajiny Blízkeho východu, najmä však letisko Džebel Alí v Dubaji, kde vyrastá obrovské logistické prekladisko Dubai Logistics City. Jeho potenciál vraj určite ovplyvní Európu. Paradoxom je, že na budovaní jeho kapacít sa významnou mierou podieľajú aj odborníci z Európy.

Prečítajte si aj

Back to top button