Správy | Aktuality | Témy

V EÚ vládne nespokojnosť so službami v energetike, bankách i doprave

Energetika, bankovníctvo a doprava sú oblasťami, na ktoré sa európski spotrebitelia najviac sťažujú. Vyplýva to z hodnotiacej správy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia (EK). Brusel porovnával vyše 20 sektorov tovaru a služieb vrátane potravinárstva, obuvníctva, odevov, energetiky, finančných služieb, či telekomunikácií, pričom sledoval päť faktorov – ceny, možnosť prechodu k inej ponuke, spokojnosť, sťažnosti a bezpečnosť.

Zistilo sa pritom, že len necelé dve tretiny spotrebiteľov sú spokojné so svojím dodávateľom energie. Asi 60 % spotrebiteľov informovalo o zvyšovaní cien zo strany dodávateľov, pričom len asi 4 % majú skúsenosť so znižovaním cien. Problematický je aj prechod k inému dodávateľovi. Urobilo tak len 7 % spotrebiteľov v prípade dodávok plynu a 8 % v prípade elektrickej energie. Nedostatky sa zistili tiež v sektore bankovníctva, kde sú medzi jednotlivými členskými krajinami príliš veľké a ťažko vysvetliteľné rozdiely v bankových poplatkoch. EK ako príklad uvádza upravené úrokové miery spotrebiteľských úverov na 1-5 rokov, ktoré sú v rozpätí od 0,21 % vo Švédsku po 12,12 % v Estónsku, čo sa odráža vo výpočte kapitálových nákladov. Aj v prípade bankovníctva je problematický prechod k inému poskytovateľovi, keď len 9 % užívateľov osobných účtov prešlo do inej banky. S najväčším množstvom problémov sa stretávajú občania využívajúci mestskú hromadnú dopravu. Spokojnosť vyjadrila len necelá polovica respondentov. Príčinou nespokojnosti sú najmä ceny, či starostlivosť o zákazníka. V prípade Slovenska štyria z desiatich spotrebiteľov uviedli, že sa cítia primerane chránení existujúcim systémom ochrany zákazníkov. Necelá polovica v oblasti ochrany svojich práv dôveruje verejným inštitúciám a spotrebiteľským organizáciám. Dovedna 54 % Slovákov si myslí, že obchodníci a poskytovatelia služieb rešpektujú ich práva. Takmer traja z desiatich slovenských zákazníkov si myslia, že značná časť produktov je nebezpečná. Celkovo 11 % slovenských spotrebiteľov, ktorí tvrdia, že mali dôvod sťažovať sa, sa nesťažovali, čo je druhý najvyšší údaj po Českej republike. Na druhej strane bolo 80 % sťažovateľov spokojných s vyriešením ich sťažnosti. Ide o najvyšší údaj v EÚ. Len 36 % Slovákov, ktorí prešli k inému poskytovateľovi služieb, tým získalo nižšiu cenu, čo je najmenej v celej EÚ. Jeden z troch Slovákov sa sťažoval, že mal problémy pri porovnávaní ponúk od poskytovateľov služieb.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button