Správy | Aktuality | Témy

Stále je čas na prípravu novej, transparentnej súťaže na mýto, myslí si predseda ÚVO

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len “úrad”) Miroslav Hlivák považuje za kľúčové, aby sa štát zameral na prípravu novej, čestnej a transparentnej súťaže na mýtny systém.

„Štrajk autodopravcov vnímam aj ako následok prístupu k nakladaniu s verejnými zdrojmi v minulosti. Už som uviedol, že k situácii z minulosti sa mi vyjadruje ťažko, keďže celá súťaž sa udiala dávno pred mojim nástupom a na úrade už nepracujú zamestnanci, ktorí vtedy dokumenty posudzovali. Ja však môžem ovplyvniť súčasný stav a preto považujem za zodpovedné upozorniť na skutočnosť, že stále je čas na prípravu čestnej a transparentnej verejnej súťaže na mýtny systém. Úrad je pripravený v tejto veci poskytnúť metodické usmernenie, posúdiť súťažné podklady pred vyhlásením súťaže, sme pripravení urobiť maximum pre verejný záujem v rámci našich kompetencií. V tejto veci už úrad komunikoval s vyhlasovateľom súťaže- Národnou diaľničnou spoločnosťou.” vyhlásil predseda úradu Miroslav Hlivák.

Miroslav Hlivák tiež pripomenul, že z dohľadaných údajov na úrade vyplýva, že v minulosti úrad vo veci „mýtneho tendra“ posudzoval iba podané námietky proti konkrétnym skutočnostiam v danom verejnom obstarávaní, pričom musí skonštatovať, že úrad nezačal, resp. nevykonal komplexnú kontrolu postupu verejného obstarávateľa v tejto veci.

„Na základe zistených skutočností nemôžem vyvrátiť tvrdenie, že by úrad pod mojim vedením konal inak ako konal v minulosti, teda v čase, keď mal kompetenciu do danej veci zasiahnuť a posúdiť zákonnosť všetkých skutočností, teda začať kontrolu danej súťaže.“ uzavrel Hlivák.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close