Motorizmus

Trnavský autoklaster pomôže firmám udržať zamestnanosť

Advertisement

Činnosť Automobilového klastra-západné Slovensko (AKzS) podporí v tomto roku Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a rovnakou výškou aj mesto Trnava sumou 84.000 eur (2,5 milióna Sk). Na 3. valnom zhromaždení AKzS o tom informovali zástupcovia jeho dvoch zakladajúcich členov – predseda TTSK Tibor Mikuš a primátor Trnavy Štefan Bošnák.

Suma predstavuje viac ako 85 % financií, s ktorými AKzS môže v tomto roku počítať. Zostatok bude plynúť z členských príspevkov ostatných členov autoklastra a tiež z projektov, ktoré bude AKzS realizovať. Cieľom je v čase finančnej a hospodárskej krízy udržať zamestnanosť v regióne, zvýšiť konkurencieschopnosť členov AKzS a postupne prechádzať z výrobnej na výrobno-výskumnú bázu. Na dnešnom valnom zhromaždení sa počet členov AKzS zvýšil na 18. AKzS vznikol v novembri 2007 s cieľom vybudovať na území TTSK vysoko prestížnu a modernú základňu pre automobilový priemysel, realizovať rozvojové projekty za účelom prilákania nových firiem do regiónu a vytvárať pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Po prvom ucelenom roku fungovania zhodnotili členovia jeho činnosť ako úspešnú. Bola zameraná na informačné aktivity pre malé a stredné podniky, tvorbu projektov a propagáciu aktivít. Podľa informácií riaditeľa autoklastra Štefana Chudobu AKzS pripravil vlani päť stretnutí na tému Európske skúsenosti s klastrami. Išlo o vývojové projekty, organizáciu, digitalizáciu a technologický vývoj, vzdelávanie a budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku. Pre záujemcov zorganizoval autoklaster konferencie o možnostiach investovania v Rusku, prezentoval sa na viacerých podujatiach na Slovensku i v zahraničí. V štádiu pred ukončením je podľa Chudobu prvý projekt AKzS SIMATIC-riadiace systémy, ktoré realizoval spolu s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity. Je to spoločný projekt spoločnosti Siemens, Výskumného ústavu jadrových elektrární, a. s., TTSK a mesta Trnava a ide o vybudovanie laboratória riadiacich systémov na báze SIMATIC Siemens S 7-300. Projekt Autoplast bude AKzS odteraz realizovať do roku 2011 v spolupráci s plastikárskych firiem v Zlíne, projekt AC Centrope do konca roku 2010 s rakúskymi partnermi.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button