Motorizmus

Jahnátek a manažéri diskutovali o situácii v automobilovom priemysle

Advertisement

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek sa dnes v Bratislave stretol so zástupcami automobilového priemyslu na Slovensku. Účastníci sa venovali aktuálnej situáciu a zhodnotili predbežné výsledky roku 2008.

Predstavitelia automobiliek ministra informovali, že v roku 2008 sa na Slovensku, aj napriek prepadu v štvrtom štvrťroku, podarila udržať výroba vozidiel v ich závodoch na úrovni roku 2007. V roku 2009 na základe predbežných údajov, prognóz a odhadov založených na trendoch očakávajú automobilky pokles celkovej produkcie zapríčinený nedostatkom odbytu o 18 – 25 %. Preto vítajú aktivity vlády SR a MH SR, ktoré zmierňujú negatívne následky na zamestnanosť (dotácie pri skrátenom pracovnom čase). Manažéri automobiliek prejavili mimoriadny záujem o návrh zo strany štátu, aby spoločne hľadali možnosti, ako pri skrátenom pracovnom čase na 60 % by najmä rezort práce mohol kryť časť nákladov formou spolupodielnictva na školeniach, tréningoch a rekvalifikácii zamestnancov počas 40 % pracovného času, keď nebudú pracovníci priamo zapojení do výrobného procesu. To zvyšuje ich možnosť uplatniť sa na trhu práce a výrazne sa prejaví na skvalitňovaní ľudských zdrojov.
Diskutovalo sa aj o cenách energií. Tie majú podstatný vplyv na konkurencieschopnosť i ceny automobilov. Účastníci schôdzky súhlasili s vypracovaním potrebných analýz, ich následným porovnaním a vyhodnotením, ktoré by predchádzalo rozhodnutiu, akým smerom postupovať ďalej a akú úlohu by v postupe zohrával štát. Diskutéri sa zhodli aj na tom, že pri riešení hospodárskej recesie a opatrení v automobilovom priemysle je nutné presadzovať jednotný, spoločný postup EK a na úrovni EÚ podobne, ako sa to osvedčilo v prípade plynovej krízy. "Inak hrozia tendencie protekcionizmu, ktoré prinášajú len krátkodobé výsledky a takéto riešenia idú neraz na úkor iných členských štátov EÚ a subjektov, ktoré podnikajú na ich území," zhrnul diskusiu k tomuto bodu minister hospodárstva. Tento záver bez pripomienok prijali aj zástupcovia slovenských automobiliek. Automobilový priemysel totiž netvorí priemyselný pilier len na Slovensku, ale podobné postavenie má v rámci celej EÚ. Až 40 % priemyselnej produkcie EÚ vytvára práve automobilový priemysel. Na záver sa účastníci stretnutia zhodli, že navýšenie základného imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Eximbanky je krok dobrým smerom. Zároveň toto rozhodnutie vlády ocenili s tým, že sa to môže výrazne prejaviť a pomôcť v proexportných aktivitách aj
automobilového sektora.

zdroj: TASR, foto: www.tvojepeniaze.pravda.sk

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button