Motorizmus

DPMP pripravuje projekt na nákup duobusov za 332 miliónov Sk

Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR sa bude Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) uchádzať o nenávratné finančné zdroje v hodnote 332 miliónov Sk (11,02 milióna eur) v rámci Operačného programu Životné prostredie – ochrana ovzdušia, ktoré plánuje využiť na zakúpenie 20 duobusov.

Projektový zámer už podporila prešovská mestská rada. O finančnej spoluúčasti mesta vo výške 5 % z celkovej sumy v prípade schválenia projektu by malo rozhodnúť najbližšie mestské zastupiteľstvo.
"Podobné vozidlá už využívajú aj v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD). Duobus je v podstate špeciálne upravený trolejbus, ktorý dokáže jazdiť aj mimo trolejového vedenia. V prípade, že dôjde k nejakej nehode alebo k nutnosti prepravy na určitom krátkom úseku, ktorá nie je pod trolejovým vedením, vedia tieto vozidlá automaticky stiahnuť trolejové zberače a naštartovať pomocný dieselový motor, ktorý zabezpečuje cez agregát výrobu elektrickej energie potrebnej na jeho pohon," uviedol pre TASR riaditeľ DPMP Peter Janus.
Dopravný podnik disponuje na území Prešova trolejovým vedením s dĺžkou viac ako 30 kilometrov (km) a preprava trolejbusmi tvorí nosný systém zabezpečovania služieb pre cestujúcu verejnosť v najfrekventovanejších častiach mesta v rámci hromadnej dopravy. 
Predkladatelia projektu si od nových vozidiel sľubujú zníženie prevádzkových nákladov na dopravu, prepojenie ďalších častí mesta trolejbusovou dopravou a v neposlednom rade aj výrazné zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, ktoré zapríčiňujú predovšetkým výfukové plyny z dieselových motorov najmä starších autobusov.
Z analýzy, ktorú vypracovali v súvislosti s projektom Náhrada autobusovej verejnej dopravy duobusmi a plánovanou reorganizáciou trás liniek MHD vyplýva, že dôjde k zníženiu počtu autobusov o 20 vozidiel. To znamená, že sa o 34 % zníži aj počet najazdených kilometrov autobusmi ročne, čo v konečnom prepočte predstavuje 950.000 km. Nákup nových duobusov navyše umožní vyradiť z prevádzky autobusy, ktoré boli vyrobené do roku 1996 a to by malo podľa analýz počas roka znížiť emisie výfukových plynov do ovzdušia o 7,6 tony NOx, 4,2 tony CO a takmer pol tony pevných častíc.
Pripravovaný projekt počíta so zakúpením 12 kusov duobusov štandardnej dĺžky 12 metrov a 8 veľkokapacitných kĺbových vozidiel s dĺžkou 18 metrov. Nové vozidlá budú nizkopodlažné a majú mať približne rovnakú kapacitu prepravovaných osôb ako doterajšie autobusy.

Prečítajte si aj

Back to top button