Motorizmus

Automotive pripraví ďalší tvrdý rok aj pre firmy

Predpovede na rok 2022 aj 2023 nie sú optimistické. Problémy budú mať nielen firmy z automotive sektora a naň naviazaných odvetví, ale v podstate každá spoločnosť, ktorá mobilitu potrebuje. Kým v roku 2020 protipandemické opatrenia krajín odstavili ich výrobu na viac ako pol roka, tento rok zas bojujú s problémami s logistikou a najmä nedostatkom čipov a polovodičov.

„Obrovské problémy, spôsobené nedostatkom elektronických komponentov, nie sú jediné, s ktorými sa musí automobilový priemysel v súčasnosti vysporiadať. Existujú ďalšie problémy, dokonca opakovane v niekoľkých hodnotových reťazcoch, ktoré ovplyvňujú tento sektor,“ konštatuje Henk Postmus, executive partner spoločnosti Expense Reduction Analysts, ktorá sa špecializuje na riadenie a optimalizáciu nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov. Aktuálne problémy sú podľa neho v piatich oblastiach, čo pocítia mnohé firmy. „Očakávame, že existujúce tlaky budú pokračovať aj v roku 2022 a dokonca s najväčšou pravdepodobnosťou aj v roku 2023,“ upozorňuje odborník na základe analýz ERA.

Narušené hodnotové reťazce

„Automotive sektor zápasí s nedostatkom viacerých potrebných surovín, ako je horčík, železo, meď, uhlie a guma. Problémom sú aj zvýšené náklady na palivo a tiež na námornú dopravu, ktorá je nosným dopravným prostriedkom pre automotive sektor,“ vypočítava Juraj Janči, senior konzultant spoločnosti ERA. Nepomáha ani energetická kríza s historicky najvyššími nákladmi energií. „A, samozrejme, toto odvetvie vo viacerých krajinách, vrátane strednej a východnej Európy, resp. priamo Slovenska, zápasí aj s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v sektore logistiky a služieb,“ dodáva Juraj Janči.

Všetky tieto ťažkosti pôsobia zároveň, čím sa ešte zvyšuje tlak, no nielen na samotné automobilky, ale aj ďalšie oblastí subdodávok v automotive. „A tieto problémy zároveň aj pociťujú všetky spoločnosti, ktoré si potrebujú zabezpečiť mobilitu, napríklad už pri obstaraní vozidiel do firmy, ich údržby, opráv a podobne. Ide tak o firmy naprieč celým hospodárstvom – finančnými aj výrobnými sektormi,“ upozorňuje Henk Postmus.

Päť rizikových oblastí pre firemnú mobilitu

Čakacie lehoty na nové vozidlá sú dnes skutočne kvôli spomínaným problémom veľké. „Lokálne zásoby sú prakticky vypredané, a to pri všetkých značkách. Dodacie lehoty sa stále predlžujú, už teraz je to minimum 6 až 8 mesiacov. Stretávame sa s tým, že firmy buď neskoro, alebo vôbec nedostávajú upozornenie na ukončenie výroby modelov,“ vypočítava Juraj Janči. Predĺžené dodacie lehoty sú aj pre dieselové vozidlá, najmä ľahké úžitkové vozidlá a dodávky.

„V sektore sa vyskytuje časté meškanie už objednaných vozidiel. Firmy tiež čelia častejšiemu zvyšovaniu cien a znižovaniu podpory predaja, vo forme napr. zliav; v niektorých prípadoch sa vyskytuje úprava cien, či rabatov častejšie ako raz za mesiac,“ podotýka odborník. Problémom pri firemnej mobilite sú aj problémy v údržbe. Práve nedostatok dielov a komponentov, ich oneskorené dodávky, rastúce ceny materiálu a práce a zvýšenie prestojov vozidiel v dielňach spôsobuje neisté plánovanie výdavkov a tlak na cash flow firiem.

Obdobne je to v prípade potreby náhradných vozidiel. „Poskytovatelia prenájmov nedokážu rozšíriť alebo obnoviť svoje vozové parky v dôsledku oneskorení v dodávkach nových vozidiel resp. ich nedostatku. Zároveň je problémom nedostatok zamestnancov v kontaktných centrách poskytovateľov prenájmov, častá neschopnosť zabezpečiť vyzdvihnutie a doručenie, a to aj z dôvodu nedostatku pracovnej sily, zvýšenie taríf za prenájom a extrémna neochota alebo dokonca neschopnosť zabezpečiť prenájom na dobu kratšiu ako 3 dni,“ podotýka Henk Postmus na základe analýz ERA.

Podobne sa problémy automotive odrážajú aj pri nájmoch vozidiel. „Nájomné zmluvy sa predlžujú za rovnakú sadzbu. Stretávame sa však aj s prípadmi ukončenia lízingových zmlúv, vrátenie áut, aj keď nové vozidlo ešte nie je k dispozícii,“ dodáva. Napokon, mobilitu firiem nabúrava aj problém s nedostatkom pneumatík a rastom ich cien. „Sme svedkami viacnásobného zvýšenia ich cien, len v roku 2021 išlo globálne o minimálne štvrté zvýšenie,“ podotýka.

Firmy musia byť obozretné

Predpovede na ďalší rok nie sú optimistické. „S najväčšou pravdepodobnosťou bude táto nestabilita trhu pokračovať v roku 2022 a pravdepodobne aj v roku 2023,“ upozorňuje Juraj Janči. Firmy však mobilitu potrebujú, aj preto je ostražitosť a predvídavosť namieste. Určite je to tiež príležitosť zvážiť aj iné formy mobility, ako len vlastníctva či nájmu vozidiel, a to aj s ohľadom na trvalú udržateľnosť a dopad na životné prostredie. „Avšak zároveň pri súčasnom nastavení trhu je nevyhnutné, aby firmy kontrolovali dodacie lehoty nových vozidiel s predstihom a častejšie tiež konzultovali s dodávateľom alebo dodávateľmi zmenené podmienky. Samozrejme, v spolupráci s odborníkmi je tiež možné zanalyzovať a nájsť možnosti na vyjednanie si lepších podmienok tak, aby nebol ohrozený cash flow firmy. Tých oblastí, kde sa dajú negatívne dopady eliminovať, môžeme nájsť viac,“ radí odborník Expense Reduction Analysts.

Zdroj
transport.sk
Editor
mediamedia

Prečítajte si aj

Back to top button