Motorizmus

Automotive pripraví ďalší tvrdý rok aj pre firmy

Predpovede na rok 2022 aj 2023 nie sú optimistické. Problémy budú mať nielen firmy z automotive sektora a naň naviazaných odvetví, ale v podstate každá spoločnosť, ktorá mobilitu potrebuje. Kým v roku 2020 protipandemické opatrenia krajín odstavili ich výrobu na viac ako pol roka, tento rok zas bojujú s problémami s logistikou a najmä nedostatkom čipov a polovodičov.

„Obrovské problémy, spôsobené nedostatkom elektronických komponentov, nie sú jediné, s ktorými sa musí automobilový priemysel v súčasnosti vysporiadať. Existujú ďalšie problémy, dokonca opakovane v niekoľkých hodnotových reťazcoch, ktoré ovplyvňujú tento sektor,“ konštatuje Henk Postmus, executive partner spoločnosti Expense Reduction Analysts, ktorá sa špecializuje na riadenie a optimalizáciu nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov. Aktuálne problémy sú podľa neho v piatich oblastiach, čo pocítia mnohé firmy. „Očakávame, že existujúce tlaky budú pokračovať aj v roku 2022 a dokonca s najväčšou pravdepodobnosťou aj v roku 2023,“ upozorňuje odborník na základe analýz ERA.

Narušené hodnotové reťazce

„Automotive sektor zápasí s nedostatkom viacerých potrebných surovín, ako je horčík, železo, meď, uhlie a guma. Problémom sú aj zvýšené náklady na palivo a tiež na námornú dopravu, ktorá je nosným dopravným prostriedkom pre automotive sektor,“ vypočítava Juraj Janči, senior konzultant spoločnosti ERA. Nepomáha ani energetická kríza s historicky najvyššími nákladmi energií. „A, samozrejme, toto odvetvie vo viacerých krajinách, vrátane strednej a východnej Európy, resp. priamo Slovenska, zápasí aj s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v sektore logistiky a služieb,“ dodáva Juraj Janči.

Všetky tieto ťažkosti pôsobia zároveň, čím sa ešte zvyšuje tlak, no nielen na samotné automobilky, ale aj ďalšie oblastí subdodávok v automotive. „A tieto problémy zároveň aj pociťujú všetky spoločnosti, ktoré si potrebujú zabezpečiť mobilitu, napríklad už pri obstaraní vozidiel do firmy, ich údržby, opráv a podobne. Ide tak o firmy naprieč celým hospodárstvom – finančnými aj výrobnými sektormi,“ upozorňuje Henk Postmus.

Päť rizikových oblastí pre firemnú mobilitu

Čakacie lehoty na nové vozidlá sú dnes skutočne kvôli spomínaným problémom veľké. „Lokálne zásoby sú prakticky vypredané, a to pri všetkých značkách. Dodacie lehoty sa stále predlžujú, už teraz je to minimum 6 až 8 mesiacov. Stretávame sa s tým, že firmy buď neskoro, alebo vôbec nedostávajú upozornenie na ukončenie výroby modelov,“ vypočítava Juraj Janči. Predĺžené dodacie lehoty sú aj pre dieselové vozidlá, najmä ľahké úžitkové vozidlá a dodávky.

„V sektore sa vyskytuje časté meškanie už objednaných vozidiel. Firmy tiež čelia častejšiemu zvyšovaniu cien a znižovaniu podpory predaja, vo forme napr. zliav; v niektorých prípadoch sa vyskytuje úprava cien, či rabatov častejšie ako raz za mesiac,“ podotýka odborník. Problémom pri firemnej mobilite sú aj problémy v údržbe. Práve nedostatok dielov a komponentov, ich oneskorené dodávky, rastúce ceny materiálu a práce a zvýšenie prestojov vozidiel v dielňach spôsobuje neisté plánovanie výdavkov a tlak na cash flow firiem.

Obdobne je to v prípade potreby náhradných vozidiel. „Poskytovatelia prenájmov nedokážu rozšíriť alebo obnoviť svoje vozové parky v dôsledku oneskorení v dodávkach nových vozidiel resp. ich nedostatku. Zároveň je problémom nedostatok zamestnancov v kontaktných centrách poskytovateľov prenájmov, častá neschopnosť zabezpečiť vyzdvihnutie a doručenie, a to aj z dôvodu nedostatku pracovnej sily, zvýšenie taríf za prenájom a extrémna neochota alebo dokonca neschopnosť zabezpečiť prenájom na dobu kratšiu ako 3 dni,“ podotýka Henk Postmus na základe analýz ERA.

Podobne sa problémy automotive odrážajú aj pri nájmoch vozidiel. „Nájomné zmluvy sa predlžujú za rovnakú sadzbu. Stretávame sa však aj s prípadmi ukončenia lízingových zmlúv, vrátenie áut, aj keď nové vozidlo ešte nie je k dispozícii,“ dodáva. Napokon, mobilitu firiem nabúrava aj problém s nedostatkom pneumatík a rastom ich cien. „Sme svedkami viacnásobného zvýšenia ich cien, len v roku 2021 išlo globálne o minimálne štvrté zvýšenie,“ podotýka.

Firmy musia byť obozretné

Predpovede na ďalší rok nie sú optimistické. „S najväčšou pravdepodobnosťou bude táto nestabilita trhu pokračovať v roku 2022 a pravdepodobne aj v roku 2023,“ upozorňuje Juraj Janči. Firmy však mobilitu potrebujú, aj preto je ostražitosť a predvídavosť namieste. Určite je to tiež príležitosť zvážiť aj iné formy mobility, ako len vlastníctva či nájmu vozidiel, a to aj s ohľadom na trvalú udržateľnosť a dopad na životné prostredie. „Avšak zároveň pri súčasnom nastavení trhu je nevyhnutné, aby firmy kontrolovali dodacie lehoty nových vozidiel s predstihom a častejšie tiež konzultovali s dodávateľom alebo dodávateľmi zmenené podmienky. Samozrejme, v spolupráci s odborníkmi je tiež možné zanalyzovať a nájsť možnosti na vyjednanie si lepších podmienok tak, aby nebol ohrozený cash flow firmy. Tých oblastí, kde sa dajú negatívne dopady eliminovať, môžeme nájsť viac,“ radí odborník Expense Reduction Analysts.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
mediamedia

Prečítajte si aj

Back to top button