Letecká doprava

Podmienky leteckých služieb medzi SR a Singapurom stanoví dohoda

Podmienky na vykonávanie leteckých dopravných služieb medzi Slovenskom a Singapurom vytvorí dohoda, s ktorou dnes vláda SR súhlasila na svojom rokovaní.
      

"Singapur patrí k najvýznamnejším poskytovateľom leteckých dopravných služieb na svete," vysvetľuje dôvod uzavretia dohody predkladateľ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Návrh dohody bol schválený ešte v roku 2000 a dohoda mala byť podpísaná počas návštevy prezidenta SR v Singapure v roku 2002, tá sa však napokon neuskutočnila. Slovenská strana po zmene legislatívnych pravidiel vlády pre uzatváranie dohôd pracovala na doložke prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi, ale singapurská strana v príprave dohody na podpis nepokračovala.
V roku 2007 sa uskutočnilo bilaterálne expertné rokovanie zástupcov vládnych orgánov civilného letectva oboch krajín s cieľom dohodnúť text novej dohody. Tá ustanoví podmienky udelenia práv na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných služieb, určuje kapacity, tarify, clá, dane a poplatky. Hovorí tiež o ochrane civilného letectva, regulačnej kontrole a spoločnom označovaní liniek. Vláda SR svojim uznesením tiež odporučila prezidentovi SR, aby splnomocnil ministra dopravy a ako alternáta ministra zahraničných vecí alebo veľvyslanca SR v Singapurskej republike na podpis dohody s výhradou ratifikácie.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button