Letecká doprava

Letecká doprava v EÚ bude súčasťou plánu obchodovania s emisiami

Členské krajiny Európskej únie (EÚ) dnes dali definitívne zelenú začleneniu leteckej dopravy do schémy obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2012. Na základe kompromisu dosiahnutého medzi Európskym parlamentom (EP) a členskými krajinami sa budú musieť do ETS zapojiť od 1. januára 2012 všetky európske i mimoeurópske letecké spoločnosti využívajúce letiská v EÚ. Výnimkou sú lety využívané na výskumné účely, lety v rámci záchranných akcií a humanitárnej pomoci či lietadlá patriace polícii alebo armáde. Okrem toho sa výnimka vzťahuje aj na malé letecké spoločnosti produkujúce málo emisií.
 

Prečítajte si aj

Tak ako priemyselné podniky aj aerolínie budú môcť obchodovať s emisiami a predávať pridelené kvóty, ktoré nevyužijú, alebo kupovať chýbajúce. Celkovo 85 % kvót na emisie sa pritom rozdelí zadarmo a ďalších 15 % bude možné kúpiť v dražbe. Takto získané prostriedky sa využijú na financovanie zmiernenia dopadu klimatických zmien, na dopravu produkujúcu málo emisií či na výskum zameraný na výrobu "čistých" lietadiel. Cieľom je pritom zredukovať v roku 2012 emisie na 97 % ročného priemeru v období 2004 – 2006 a počnúc rokom 2013 na 95 %. Novú smernicu budú musieť členské krajiny začleniť do svojej legislatívy v priebehu 12 mesiacov.
Návrh na zaradenie leteckej dopravy do ETS predložila Európska komisia (EK) v rámci boja proti klimatickým zmenám. Podľa Bruselu sa množstvo emisií z medzinárodnej leteckej dopravy zvyšuje oveľa rýchlejšie ako v iných sektoroch, čo ohrozuje pokroky únie v jej úsilí o zníženie emisií.
Emisie z leteckej dopravy v súčasnosti predstavujú 3 % z  celkových emisií skleníkových plynov. V ostatných rokoch však dochádza k ich rýchlemu rastu. Od roku 1990 je tento nárast 87-%, keďže letecká doprava sa stáva lacnejšou, pričom sa nepokrývajú náklady súvisiace so životným prostredím. Podľa EK sa množstvo emisií pripadajúcich na jedného cestujúceho na linke z Londýna do New Yorku a späť rovná priemernému množstvu emisií, ktoré vyprodukuje jeden občan EÚ pri vykurovaní svojho domu za celý rok.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button