Letecká doprava

Letecká doprava v EÚ bude súčasťou plánu obchodovania s emisiami

Členské krajiny Európskej únie (EÚ) dnes dali definitívne zelenú začleneniu leteckej dopravy do schémy obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2012. Na základe kompromisu dosiahnutého medzi Európskym parlamentom (EP) a členskými krajinami sa budú musieť do ETS zapojiť od 1. januára 2012 všetky európske i mimoeurópske letecké spoločnosti využívajúce letiská v EÚ. Výnimkou sú lety využívané na výskumné účely, lety v rámci záchranných akcií a humanitárnej pomoci či lietadlá patriace polícii alebo armáde. Okrem toho sa výnimka vzťahuje aj na malé letecké spoločnosti produkujúce málo emisií.
 

Tak ako priemyselné podniky aj aerolínie budú môcť obchodovať s emisiami a predávať pridelené kvóty, ktoré nevyužijú, alebo kupovať chýbajúce. Celkovo 85 % kvót na emisie sa pritom rozdelí zadarmo a ďalších 15 % bude možné kúpiť v dražbe. Takto získané prostriedky sa využijú na financovanie zmiernenia dopadu klimatických zmien, na dopravu produkujúcu málo emisií či na výskum zameraný na výrobu "čistých" lietadiel. Cieľom je pritom zredukovať v roku 2012 emisie na 97 % ročného priemeru v období 2004 – 2006 a počnúc rokom 2013 na 95 %. Novú smernicu budú musieť členské krajiny začleniť do svojej legislatívy v priebehu 12 mesiacov.
Návrh na zaradenie leteckej dopravy do ETS predložila Európska komisia (EK) v rámci boja proti klimatickým zmenám. Podľa Bruselu sa množstvo emisií z medzinárodnej leteckej dopravy zvyšuje oveľa rýchlejšie ako v iných sektoroch, čo ohrozuje pokroky únie v jej úsilí o zníženie emisií.
Emisie z leteckej dopravy v súčasnosti predstavujú 3 % z  celkových emisií skleníkových plynov. V ostatných rokoch však dochádza k ich rýchlemu rastu. Od roku 1990 je tento nárast 87-%, keďže letecká doprava sa stáva lacnejšou, pričom sa nepokrývajú náklady súvisiace so životným prostredím. Podľa EK sa množstvo emisií pripadajúcich na jedného cestujúceho na linke z Londýna do New Yorku a späť rovná priemernému množstvu emisií, ktoré vyprodukuje jeden občan EÚ pri vykurovaní svojho domu za celý rok.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button