Správy | Aktuality | Témy

Ing. Michal Štengl je členom jury IFOY

Ing. Michal Štengl je členom jury IFOY. Časopis TRANSPORT a LOGISTIKA v Českej a Slovenskej republike patrí k popredným mediálnym produktom v multimediálne produkcii vydavateľstva LUXUR Media SK.

Na Slovensku pôsobí už tretiu dekádu a v Čechách vychádza v druhej dekáde. Multimediálny charakter podporuje silná pozícia webportálov www.transport.sk a www.transport-logistika.cz. Ďalej aj aktívne pôsobenie na sociálnych sieťach a videa na YouTube kanáli. Náš kredit rastie spolu s aktívnym zapojením v profesijných združeniach a medzinárodných komisiách (jury).

Najnovšou skvelou správou je, že Česká a Slovenská republika má konečne zastúpenie v medzinárodnej jury International Forklift of the Year (IFOY). A tým reprezentantom je náš šéfredaktor Ing. Michal Štengl. Je to významný míľnik nielen v našom vydavateľstve, ale v celom odvetví logistiky a skladového hospodárstva v Čechách a na Slovensku. Po štyroch rokoch kandidatúry sa zástupca Česka a Slovenska po prvýkrát stal členom tejto prestížnej medzinárodnej jury.

TRANSPORT a LOGISTIKA má člena jury IFOY. To potvrdzuje našu dobrú pozíciu na mediálnom trhu aj v oblasti logistiky a skladového hospodárstva. Takéto prepojenie nemá žiadna iná redakcia v ČR a SR. My sa preto budeme usilovať ďalej dobre spolupracovať so špičkovými subjektmi v motorizme, doprave, zasielateľstve, logistike, developmente a skladovom hospodárstve. Je to široký záber, ktorému sa venujeme od roku 2004, keď sme TRANSPORT rozšírili o LOGISTIKU. Vtedy ešte iné médiá boli veľmi úzko profilované, taký široký záber je totiž redakčne veľmi náročný. Postupne však aj tie ďalšie médiá na trhu rozširujú svoj obsah k našej obsahovej podobe alebo zanikajú.

V spolupráci
transport.sk
Back to top button