Správy | Aktuality | Témy

Európska smernica o mýte môže zvýšiť ceny potravín

Európska smernica o mýte môže zvýšiť ceny potravín až o desať percent. Nová európska smernica Eurovignette, ktorá má nastaviť výber poplatkov za využívanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, môže zvýšiť ceny potravín až o desať percent.

Upozornil na to v utorok prezident Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD Slovakia) Pavol Piešťanský. Zvýšené mýto podľa dopravcov prinesie zvyšovanie cien prepráv, čo sa odrazí napríklad na cenách potravín či poľnohospodárskych produktov.

„Vyzývame vládu, aby riešila túto problematiku, pretože ide z nášho pohľadu o celospoločenský problém, s vážnym dosahom na obyvateľov Slovenska. Ak nechceme, aby dopravcovia preniesli celé zvýšenie mýtnych sadzieb do cien produktov, žiadame vládu, aby našla kompenzačné mechanizmy pre dopravcov. Inak sa môžeme pripraviť na zdražovanie, a to na úrovni možno až desať percent,“ uviedol Piešťanský s tým, že ČESMAD vyzval listom predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby sa touto témou zaoberal.

Výrazný nárast mýtnych poplatkov

Výrazný nárast mýtnych poplatkov predpokladajú dopravcovia po zavedení európskej smernice Eurovignette. Smernica má nastaviť výber poplatkov za používanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami. Pri výpočte mýta sa bude zohľadňovať aj to, koľko emisií CO2 nákladné vozidlo vyprodukuje.

V Nemecku o 83 percent

Podľa združenia ČESMAD v Nemecku, ktoré zaviedlo novú smernicu od decembra, sa zvýšila cena mýta o 83 percent. Okrem ceny mýtnych poplatkov sa na zvýšení ceny prepráv odrazia aj náklady na zaobstaranie bezemisných vozidiel. Dopravcovia preto slovenskú vládu žiadajú o kompenzácie napríklad vo forme úľavy na dani z motorových vozidiel či vratkách spotrebnej dane. „Ak nebudú pre dopravcov urobené kompenzačné mechanizmy, ako toto mýto kompenzovať aspoň čiastočne daňou z motorových vozidiel alebo znížením odvodového zaťaženia pre zamestnancov, budeme musieť len pre túto smernicu zvyšovať ceny od 10 do 20 %,“ povedal Piešťanský.

Podľa rezortu dopravy to, že sa výhľadovo sadzby mýta v rámci smernice Eurovignette zvýšia, je známe už od polovice roka 2017. „Uplatňuje sa v nej princíp ‚užívateľ platí‘ a ‚znečisťovateľ platí‘. Zároveň je potrebné pripomenúť, že sadzby mýta sa niekoľko rokov napriek inflácii nevalorizovali. Dopravcovia pôsobia v európskom trhovom prostredí s voľnou hospodárskou súťažou. Kompenzačné mechanizmy štát neplánuje,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková.

ČESMAD Slovakia ako výrazný problém dopravcov vníma aj situáciu so zrušenými povoleniami na prepravu pre ukrajinských dopravcov. Podľa Piešťanského zrušenie povolení platí len pre bilaterálnu prepravu z Ukrajiny do Európskej únie a naspäť. Niektoré zahraničné firmy to však podľa dopravcov zneužívajú. Ukrajinské kamióny vykonávajú v rámci Európskej únie aj prepravy, na ktoré povolenia potrebujú, avšak štátne orgány v jednotlivých krajinách ukrajinským firmám tolerujú, ak ich nemajú. Združenie dopravcov ČESMAD preto vyzýva k okamžitému zintenzívneniu kontrol.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button