Cestná doprava

Zľavnené cestovné v KSK majú dôchodcovia i majitelia čipových kariet

V Košickom samosprávnom kraji (KSK) platí od januára 2009 nový cenový výmer, ktorý určuje maximálnu sumu cestovného v prímestskej autobusovej doprave. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. Podľa jej slov si dopravcovia môžu stanoviť nižšie platby, ako sú uvedené vo výmere, vyššie však nie.

Maximálne ceny sú zaokrúhlené na celých 5 centov (1,51 Sk), čo má urýchliť vybavovanie cestujúcich a zabezpečiť jednoduchšie vydávanie mincí pri platbe v hotovosti. Predíde sa tak meškaniu spojov, ktoré by mohla spôsobovať komplikovaná manipulácia s množstvom mincí. K úprave maximálnych cien cestovného KSK pristúpil z dôvodu nárastu oprávnených nákladov dopravcov. Patria medzi ne najmä zvýšenie miezd vodičov a zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Nepriaznivý demografický vývoj priamo ovplyvňuje aj pokles počtu cestujúcich a tým nižšie tržby v autobusoch. Dopravcovia v rámci plánovanej obnovy vozidlového parku kúpili nové autobusy, čo prinieslo cestujúcim vyššiu bezpečnosť a komfort. Investovali tiež do rekonštrukcie autobusových staníc, zlepšili informačné a vybavovacie systémy. Zľavnené cestovné pre osoby staršie ako 70 rokov dosahuje 0,25 eura (7,53 Sk) za každých začatých 25 kilometrov (km) prepravy. Zľavnené cestovné pri použití čipovej karty zostalo aj po novom roku vo výške 50 % z obyčajného cestovného. Cesta s čipovou kartou je v každom tarifnom pásme pri obyčajnom cestovnom lacnejšia. Na jednej ceste o 10 centov (3,01 Sk) a pri zľavnenom cestovnom o päť centov. Ďalšou výhodou bezhotovostnej platby je, že čipová karta platí nielen na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja v prímestskej doprave a v mestskej hromadnej doprave v Košiciach a Prešove, ale už aj na území Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja a v MHD v Považskej Bystrici. Je reálne, že vďaka kompatibilnému softvéru budú postupne čipové karty vydané v KSK platiť aj u dopravcov v ďalších krajoch. Podmienkou je, aby cestujúci mal kartu nabitú ako elektronickú peňaženku. V súčasnosti v KSK používa čipové karty približne 60 % cestujúcich, v okrese Košice-okolie je to až 70 % prepravovaných osôb. Podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave regionálna samospráva zabezpečuje obslužnosť svojho územia na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a dopravcom uhrádza stratu z týchto výkonov. KSK zmluvne zaväzuje dopravcov, aby určeným skupinám cestujúcich poskytovali služby za osobitné zľavnené cestovné. KSK uhrádza straty za dopravu vo verejnom záujme trom spoločnostiam – Eurobus, SAD Michalovce a Dopravný podnik mesta Košice. Za rok 2007 bola vyčíslená na vyše 276 miliónov Sk (9,16 milióna eur).

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button