Cestná doprava

Vyššie zľavy na prímestských linkách BBSK majú držitelia čipových kariet

Advertisement

Dva dopravné podniky, ktoré v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) spravujú podstatnú časť prímestských liniek, poskytujú cestujúcim štandardné druhy zliav. Pri nich je obyčajné jednosmerné cestovné zľavnené o polovicu. Tí, ktorí ale používajú čipové karty, majú navyše výhodu ďalšieho cenového zvýhodnenia.

SAD Lučenec poskytujú zľavy z cestovného deťom do dovŕšenia 15. roku, žiakom a študentom v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku a osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a ich sprievodcom. Výhodu nižšieho cestovného majú aj rodičia pri návšteve detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR. Ak napríklad cestuje občan prímestskou linkou do 20 kilometrov (km) vzdialenej obce, zaplatí cestovné 1,03 eura (31,03 Sk). Občan, ktorý má ale nárok na zľavu, zaplatí 50 centov (15,06 Sk), s čipovou kartou dokonca len 47 centov (14,16 Sk). Na zľavnený lístok v prímestských linkách SAD Lučenec má nárok aj občan po dovŕšení 70. roku života. Ten za každých začatých 50 km zaplatí 20 centov (6,03 Sk). SAD Lučenec prevádzkuje v kraji 75 prímestských liniek. Podobné zľavy poskytuje na svojich 129 prímestských linkách aj najväčší dopravca v kraji – SAD Zvolen. Kým zľavnené cestovné v prímestských linkách tohto dopravcu tvorí polovicu obyčajného cestovného, spoločnosť má ešte tzv. osobitné zľavy pre tri skupiny osôb. Pre deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby s platným cestovným lístkom platí cena 20 centov (6,03 Sk) za každých začatých 25 km. Zľavy platia aj pre občanov po dovŕšení 70. roku života a pre vodiacich psov, invalidný vozík držiteľa ŤZP-S a detský kočík pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP-S. U dôchodcov nad 70 rokov platí rovnako ako u SAD Lučenec jednotná sadzba 20 centov (6,03 Sk) za každých začatých 50 kilometrov jazdy. Navyše, pri platbe cestovného a dovozného dopravnou kartou akceptovanou spoločnosťou je zľava 5 %.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button