Cestná doprava

Vymáhanie pokút za priestupok v zahraničí má byť jednoduchšie

Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu dnes schválil legislatívu, ktorá má uľahčiť vymáhanie pokút od vodičov v prípade, že spáchajú dopravný priestupok v inej členskej krajine Európskej únie.
 

Smernica má zaistiť identifikáciu a pokutovanie vodičov, ak hocikde na území EÚ prekročia povolenú rýchlosť, budú šoférovať pod vplyvom alkoholu, nezastavia na červenú, či nebudú mať zapnutý bezpečnostný pás.
Členovia výboru sa zhodli, že terajšia situácia, keď sa vodiči pri cestách v zahraničí často vyhýbajú plateniu pokút, nielen ohrozuje bezpečnosť na cestách, ale je tiež diskriminačná voči miestnym vodičom, ktorí musia pokutu zaplatiť.
Nová legislatíva predpokladá zriadenie elektronického systému pre výmenu informácií medzi členskými krajinami, čím by sa umožnila identifikácia automobilu a vodiča v rámci EÚ. V prípade, že vodič, ktorý sa dopustil priestupku v inej krajine EÚ, pokutu nezaplatí, bude sa voči nemu postupovať rovnako ako v prípade, ak by nezaplatil pokutu vo svojej krajine. 
Smernicu musí schváliť celý EP a členské krajiny.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button