Cestná doprava

Vláda chce za tri roky zrekonštruovať 203 km prvej triedy

Kabinet ráta aj s odstránením zosuvov a havárií na 15 kilometroch ciest.

Program prípravy a výstavby ciest prvej triedy na roky 2011 až 2014, ktorý v stredu schválila vláda, počíta s rekonštrukciou 203 kilometrov komunikácií a odstránením zosuvov a havárií na 15 kilometroch ciest. Vybudovaných má byť pritom 16,1 kilometra nových obchvatov, šesť kilometrov privádzačov a 13 kilometrov preložiek ciest. Ministerstvo dopravy tvrdí, že v prípade plného financovania programu bude zároveň opravených 82 mostov a zrekonštruovaných alebo upravených 16 križovatiek. Počíta sa tiež so zvýšením bezpečnosti a zjazdnosti ciest prvej triedy odstránením bezpečnostných rizík na 550 kilometroch a zlepšením technických parametrov na 102 kilometroch ciest. Na základe ukazovateľov štátneho rozpočtu na roky 2011 až 2014 by malo ísť na výstavbu ciest prvej triedy v tomto období spolu 772,43 mil. eur. Z toho prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vrátane domáceho spolufinancovania, by mali predstavovať 529,71 mil. eur a zdroje štátneho rozpočtu 258,72 mil. eur. 


Pre tento rok bolo na hlavné cesty určených 268,11 mil. eur, z toho z eurofondov 183,7 mil. eur a zo štátneho rozpočtu 84,41 mil. eur. Podľa východísk štátneho rozpočtu v roku 2012 by malo smerovať na cesty prvej triedy 264,55 mil. eur, pričom európske peniaze majú zabezpečiť 196,34 mil. eur a zdroje štátu 84,21 mil. eur. V roku 2013 má ísť na tieto účely 134,16 mil. eur, z toho európske zdroje majú dosiahnuť 89,25 mil. eur a domáce prostriedky 44,91 mil. eur. Pre rok 2014 sa predpokladá s výdavkami na cesty vo výške 105,61 mil. eur, keď na eurofondy by malo pripadnúť 60,42 mil. eur a na štátny rozpočet 45,2 mil. eur. Návrh financovania výstavby ciest prvej triedy podľa platných záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na roky 2011 až 2014 podľa ministerstva dopravy nenapĺňa skutočnú potrebu Slovenskej správy ciest na zabezpečenie plnenia programu. „Rezort dopravy s takýmto návrhom rozpočtu pre cesty prvej triedy nesúhlasí. Je potrebné nájsť zdroje na rozšírenie poskytovania finančných prostriedkov určených na výstavbu nových ciest prvej triedy, respektíve na zabezpečenie rekonštrukcie už existujúcich úsekov ciest prvej triedy,“ uviedlo ministerstvo dopravy v materiáli. V prípade nezabezpečenia celkovej výšky finančných prostriedkov je podľa neho nevyhnutné zabezpečiť minimálne zdroje na dofinancovanie už rozostavaných stavieb a začatie stavieb na odstránenie kritických nehodových lokalít a havarijných úsekov.„Nevykrytá potreba finančných prostriedkov pre roky 2012 až 2014 nad rámec alokovaných financií v štátnom rozpočte sa bude riešiť racionalizačnými opatreniami v oblasti výstavby ciest prvej triedy a v rámci prioritných výdavkov ministerstva dopravy na roky 2013 a 2014,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Krajčovič. Ministerstvo predpokladá, že financovanie prioritných úsekov ciest zaradených do rozšíreného zásobníka projektov v Operačnom programe Doprava umožní presun časti eurofondov vo výške 200 mil. eur. Z tejto sumy bude zo zdrojov Európskej únie 170 mil. eur a zo štátneho rozpočtu 30 mil. eur. “Na stavby pripravované v rokoch 2012 a 2013 s plánovaným začatím realizácie v roku 2014 a neskôr navrhne ministerstvo využiť možnosť financovania zo štrukturálneho fondu z programového obdobia 2014 – 2020,“ uviedlo ministerstvo dopravy. Podľa neho sa tak podstatne zníži požiadavka na štátny rozpočet.K schváleniu programu výstavby ciest prvej triedy má výhrady bývalý minister dopravy. „Súčasná vláda je len poverená a jej mandát je len dočasný. Je preto zarážajúce, že zaväzuje budúcu vládu nekrytými výdavkami na cesty prvej triedy v obrovských objemoch,“ uviedol poslanec Ľubomír Vážny zo Smeru pre agentúru SITA. Ide o rozpočtovo nekrytú sumu v tomto a ďalších troch rokoch vo výške takmer 460 mil. eur. V tomto roku je nekrytých 77 tis. eur, na budúci rok 82,34 mil. eur, v roku 2013 ďalších 163,57 mil. eur a v roku 2014 až 213,83 mil. eur.
 

Prečítajte si aj

Back to top button