Cestná doprava

V Nemecku testujú autonómne nákladné vozidlo v reálnych logistických podmienkach terminálu DUSS

Dôležité fakty z článku
  • Spúšťa sa spoločný projekt, v ktorom spolupracuje MAN, Deutsche Bahn, Götting KG a Univerzita aplikovaných vied Hochschule Fresenius
  • Cieľom je vyvinúť a otestovať plne automatizovaný truck pre flexibilnejšiu manipuláciu s kontajnermi v prekládkovom termináli

S cieľom automatizovať prekládku tovarov medzi rôznymi spôsobmi dopravy vznikol 1. júla 2020 projekt ANITA (nemecká skratka názvu „Autonómne inovácie v prevádzke terminálu“), v rámci ktorého sa bude vyvíjať plne automatizovaný truck MAN. Testovanie autonómneho vozidla bude prebiehať v reálnych logistických podmienkach terminálu DUSS v nemeckom Ulme.

Kombinovaná preprava – spájanie cestnej, železničnej a/alebo vodnej prepravy v štandardizovaných intermodálnych prepravných jednotkách – je jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov v priemysle nákladnej dopravy. Projekt ANITA je ďalším dôležitým stavebným kameňom na ceste k automatizácii celého dopravného procesu. A tento krok zasa umožní flexibilnejšie využívať vozidlá aj vodičov. Partnermi projektu sú spoločnosti MAN Truck & Bus SE, Deutsche Bahn AG (DB), Götting KG a Vysoká škola Fresenius. Projekt potrvá 39 mesiacov a nemecké spolkové ministerstvo pre ekonomiku a energetiku prostredníctvom programu „Nové technológie vozidiel a systémov“ do neho investuje približne 5,5 miliónov eur.

Plne automatizovaný truck sa bude testovať v lokalite Ulm Dornstadt, kde by mal samostatne premávať medzi kontajnerovým depom DB Intermodal Services a terminálom DUSS. Na palube bude však neustále sedieť „bezpečnostný vodič“ spoločnosti MAN. Ako prvú treba vybudovať digitálnu infraštruktúru a všetky potrebné rozhrania. S kontajnermi potom budú manipulovať skúsení žeriavnici, aby bolo zabezpečené testovanie v reálnych podmienkach. Členka predstavenstva DB pre nákladnú dopravu Dr. Sigrid Nikuttová vysvetľuje cieľ projektu: „Kombinovaná preprava je kľúčom k úspešnému znižovaniu uhlíkových emisií v doprave. Zákazník má prístup k železnici prostredníctvom prekládkových terminálov, takže tu je dôležité ponúkať efektívne a inovačné procesy. Kontajnery treba prekladať rýchlejšie a flexibilnejšie. Na to využívame digitalizáciu, tak ako v projekte ANITA a autonómne trucky sú prvým dôležitým krokom smerom k Terminálu 4.0.“

Vozidlo pre tento projekt vyvíja MAN Truck & Bus. „Spolu s našimi partnermi chceme nazbierať cenné skúsenosti s autonómnymi vozidlami pri manipulácii s kontajnermi v termináloch. Po už ukončenom a veľmi úspešnom projekte jazdy v konvoji (platooning) so spoločnosťou DB Schenker AG a Vysokou školou Fresenius je ANITA ďalším dôležitým krokom k autonómnej prevádzke medzi základňami. A tá je významným míľnikom v našom pláne rozvoja automatizácie,“ hovorí Dr. Frederik Zohm, člen predstavenstva MAN Truck & Bus zodpovedný za výskum a vývoj. Spoločnosť Götting KG bude vyvíjať algoritmy na určovanie polohy vozidla a identifikovanie prekážok, zodpovedným manažérom je Hans-Heinrich Götting: „V rámci nášho úsilia dosiahnuť plnú automatizáciu by projekt ANITA mal posunúť na úplne novú úroveň našu schopnosť rozpoznávať prostredie. Pre Götting KG je spolupráca s kľúčovými partnermi v reálnom prostredí extrémne dôležitá.“

Aby bolo možné zabezpečiť úspešnú komunikáciu medzi vozidlom, terminálom a kontajnerovým prekladiskom, prvým krokom bude analýza správania ľudí a strojov v termináli, ktorá sa následne pretlmočí do digitálnych procesov a pravidiel. Práve to bude úlohou Vysokej školy Fresenius. „Máme dlhoročné skúsenosti s analýzou procesov v komplexných systémoch,“ hovorí Prof. Dr. Christian T. Haas, riaditeľ univerzitného Inštitútu výskumu komplexných systémov. „Špecifickou výzvou tohto projektu je, že potrebujeme nielen rozumieť tomu, ako sa systém správa, ale musíme to aj pretlmočiť do digitálneho konceptu, s ktorým dokážu pracovať stroje. Bezpečnosť bude mať najvyššiu prioritu, ale v procese uvádzania do praxe budú dôležité aj aspekty výkonu.“

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button