Cestná doprava

V Martine sa zvyšuje cestovné v MHD, čipových kariet sa to nedotkne

V mestskej hromadnej doprave (MHD) v Martine platí nový výmer, ktorý zvyšuje jednorazové cestovné na 15 Sk (0,50 eura). Cena jedného lístka pri platbe čipovou kartou však zostáva nezmenená 10 Sk (0,33 eura). Osobitné cestovné, teda cestovné s možnosťou uplatniť si 50-% zľavu, bude predstavovať 9 Sk (0,30 eura) pri kúpe lístka priamo v autobuse a päť korún (0,17 eura) pri platbe čipovou kartou.

"Mesto Martin tak isto ako iné mestá na Slovensku má problémy s financovaním preukázateľnej straty prevádzkovateľovi mestskej hromadnej dopravy, ktorá sa každým rokom zvyšuje. Tento rok nás navyše zasiahlo aj neblahé dedičstvo po našich predchodcoch, ktorí nám zanechali prestarnutý vozidlový park, teda staré autobusy, ktoré podľa nových zákonov v novom roku nemôžu jazdiť. Podľa účtovných pravidiel sa odpisy za nové autobusy započítavajú do preukázateľnej straty, ktorá bude v budúcich rokoch oveľa vyššia, ako to bolo v rokoch minulých. Preto sme museli pristúpiť k zdraženiu jednorazového cestovného," vysvetlil dôvody zvýšenia cien primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. "Mám však aj dobrú správu. Najväčšia skupina Martinčanov, ktorá cestuje autobusmi každý deň a používa pri tom čipovú kartu, túto zmenu nepocíti. Cestovné, ktoré budú hradiť prostredníctvom čipovej karty, ostáva nezmenené. Chceme motivovať ľudí, aby si zakúpili čipovú kartu, aby ju používali a teda necestovali inými náhradnými dopravnými prostriedkami, aby sa nám preukázateľná strata čo najviac znížila," dodal primátor. Výkony pri zabezpečovaní hromadnej dopravy medzi mestom Martin a SAD Žilina sú zabezpečované na základe zmluvy. Preukázateľnú stratu, ktorá vzniká prevádzkovateľovi, hradí mesto zo svojho rozpočtu ako stratu vo verejnom záujme. V nasledujúcom roku sa predpokladá výrazný nárast celkových nákladov, kde sú opäť ako v predchádzajúcich rokoch najvplyvnejšou premennou položkou odpisy. Napriek skutočnosti, že sa uvažuje o nižších nákladoch na pohonné látky a zvýšení tržieb vyplývajúcich zo zvýšenia cestovného v hotovosti, je výška predpokladanej straty v porovnaní rokov 2008 a 2009 vyššia v nasledujúcom roku asi o 14 miliónov Sk (464.715 eur), čo znamená, že v nasledujúcom roku dôjde znovu ku skokovitému navýšeniu straty vo verejnom záujme, spôsobenej najmä obnovou vozidlového parku a s tým súvisiacim zvýšením odpisov. Podľa platnej legislatívy sa totiž autobusy staršie ako 16 rokov nesmú používať v MHD, aby nebola ohrozená bezpečnosť občanov. Nevyhnutná inovácia si vyžiada zakúpenie postupne až 52 nových autobusov. V januári 2008 bola MHD rozšírená o 4 autobusy, v decembri tohto roka pribudlo ďalších 19 a v januári 2009 sa vozidlový park rozrastie o ďalších 5 autobusov. Predpokladaná strata môže byť pozitívne ovplyvnená návrhom a následnou realizáciou vhodných opatrení, čo bude predmetom ďalších rokovaní špeciálnej komisie za účasti zástupcov miest Martin a Vrútky a obcí Turčianske Kľačany, Lipovec a Bystrička, v ktorých MHD zabezpečuje dopravu, uviedol Hrnčiar.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button