Cestná doprava

V bratislavskom kraji pribudnú dve nové cyklotrasy

Nová cyklotrasa prepojí obce Zálesie a Ivanku pri Dunaji a druhá vyrastie v obci Chorvátsky Grob. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) o tom informuje na svojom webe.

Projekt cyklotrasy Zálesie – Ivanka pri Dunaji je rozdelený na dve časti, každá z obcí si totiž zrealizuje úsek na svojom území. „Spoločne tak vznikne 5,1 kilometra novej cyklocesty. Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP),“ spresnil kraj. Obce získali nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 660 000 eur.

Cyklotrasa bude vedená v extraviláne obce po korune Šúrskeho kanála, oddelená od komunikácií pre automobilovú dopravu. „V rámci projektu bude vybudované aj cyklistické odpočívadlo, cyklostojany, servisný stojan, odpadkové koše, cyklostojany v základnej škole v Ivanke pri Dunaji a automatický sčítač cyklistov,“ podotkol BSK. Vzniknú aj dva bezbariérové osvetlené priechody pre chodcov.

V prípade cyklotrasy v Chorvátskom Grobe ide o nový úsek v dĺžke 0,8 kilometra. Prepojí existujúce cyklotrasy a nadviaže na už zrealizované časti rozsiahlejšej cyklotrasy Malokarpatskej a Podunajskej oblasti. „Investíciu bude realizovať združenie obcí Jurava, ktoré má za sebou už viacero úspešných projektov. IROP poskytuje nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 250 000 eur,“ uviedol BSK.

Pre cykloprojekty je podľa kraja pripravených ďalších 21 miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán IROP podľa BSK vyhlásilo novú výzvu pre podporu zvyšovania atraktivity cyklodopravy.

Je dostupná pre celé územie Slovenska a získať ju môžu projekty zamerané na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ale tiež budovanie súvisiacej infraštruktúry. Cieľom je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button