Cestná doprava

Pribudlo 3000 km cyklochodníkov

Pribudlo 3000 km cyklochodníkov. V rámci programov, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, sa vybudovalo a zrekonštruovalo viac ako 3000 kilometrov (km) cyklochodníkov a cyklotrás za takmer 195 miliónov eur.

Podpora na cyklodopravu ide z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z programov cezhraničnej spolupráce Interreg aj z výziev regionálneho rozvoja. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI. Najväčší balík podpory na nemotorovú dopravu a cyklodopravu šiel v programovom období 2014 – 2020 zo štyroch výziev regionálneho programu IROP v celkovej výške 165 miliónov eur. Vďaka tomu tak na Slovensku pribudlo 434 km nových cyklistických trás.

Napríklad v Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji boli podporené projekty, ktoré sú súčasťou Vážskej cyklomagistrály. Vedie popri rieke Váh a jej kanáloch cez územie troch krajov. Jej cieľom je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie, ktorá bude mať dĺžku 100 km a bude v čo najväčšej miere oddelená od motorovej dopravy. Z programu IROP sa v rámci tejto cyklomagistrály vybuduje takmer 64 km cyklocesty za takmer 26 miliónov eur.

Medzi ďalšími podporenými projektmi sú aj dva projekty s názvom Do práce ekologicky, ktoré patria do Ponitrianskej cyklomagistrály. Tá prepojí mestá Topoľčany, Nitra, Šurany, Nové Zámky, Kolárovo a obce pri rieke Nitra s medzinárodnou cyklistickou trasou Eurovelo 6. Tá vedie od Atlantického oceánu až po Čierne more a prechádza aj Nitrianskym krajom.

Pribudlo 3000 km cyklochodníkov

V rámci cezhraničných spoluprác Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a Poľsko-Slovensko sa na slovenskej strane vybudovalo z eurofondov viac ako 2800 kilometrov cyklotrás za vyše 37 miliónov eur. Príkladom spolupráce v rámci programu Interreg SK-AT je projekt Vysomarch. Vďaka nemu spojil 270-metrový most cez rieku Moravu Slovensko s Rakúskom. Celková suma za projekt bola takmer 6 miliónov eur. Zo štátnych dotácií v rámci regionálneho rozvoja s cieľom výstavby cyklochodníkov bolo ešte ďalej podporených desať projektov za viac ako 1 milión eur.

S podporou cyklodopravy chce ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) pokračovať aj z nových eurofondov. „V nových eurofondoch sme na rozvoj cyklodopravy vyčlenili až 100 miliónov eur. Pomôžu k tomu, aby sa cesta do práce na bicykli stala v našich mestách rovnako bežnou, a hlavne bezpečnou, ako je to v najvyspelejších západných krajinách. Ďalšie desiatky miliónov eur pôjdu na rozvoj cykloturistiky,“ dodala Remišová.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button