Cestná doprava

Tunel Sitina ziskal cenu STAVBA ROKA

Projektovo-inžinierska a konzultačná spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. získala v rámci 14. ročníka súťaže STAVBA ROKA 2008 hlavný titul STAVBA ROKA 2008 za ocenené dielo Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré grunty, ktorého súčasťou je aj tunel Sitina. DOPRAVOPROJEKT bol hlavným projektantom tohto diaľničného úseku v rámci mesta Bratislava, ktorý bol posledným chýbajúcim úsekom vnútorného diaľničného okruhu mesta. Okrem hlavnej ceny získal DOPRAVOPROJEKT v rámci piatich kategórii aj cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy a cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie.

Celá stavba Diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty pozostáva jednak z dominujúceho tunela Sitina, ale aj z ciest, križovatiek, mostov, pozemných objektov a množstva inžinierskych sietí. „Som veľmi rád, že spomínaný diaľničný úsek s tunelom Sitina získal toto prestížne ocenenie, pretože si ho určite zaslúžil. Diaľnica s tunelom, ktorou sa dobudoval posledný chýbajúci úsek diaľnice D2 a zabezpečilo sa prepojenie Českej republiky s Maďarskom a Rakúskom, je bezpochyby jednou z najužitočnejších stavieb v rámci Bratislavy, ktoré sa v posledných rokoch odovzdali ľuďom do užívania,“ uviedol Ing. arch. Gabriel Koczkáš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., ktorý v stredu prevzal toto významné ocenenie v slávnostnej atmosfére historickej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.
 
Dĺžka tunelových rúr tunela Sitina je necelých 1,5 km, rúry prechádzajú pod rovnomenným vrchom Sitina. Celá stavba s križovatkami má však zhruba 3,6 kilometra. Sitina je po tuneli Branisko s dĺžkou 4 975 metrov a tuneli Horenica s dĺžkou 605 metrov v poradí tretím slovenským diaľničným tunelom, je však prvým dvojrúrovým diaľničným tunelom.
„Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT sa zaoberala projektovou prípravou tohto diaľničného úseku už od roku 1995, pričom v technickej štúdii navrhla 9 variantov trasy, z ktorých tri boli navrhnuté ako tunelové,“ povedala Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, ktorá sa pričinila o kvalitný projekt a z pohľadu projektanta sprevádzala celú výstavbu diela. Príprava výstavby diaľnice D2 sa začala už v roku 1963. Samotná výstavba diaľnice D2 začala v roku 1967 a vlani bol po 40 rokoch od začiatku výstavby daný do užívania jej posledný úsek Lamačská cesta – Staré grunty. Projekt diaľnice D2 s výnimkou krátkeho úseku pri hraniciach s ČR vznikol celý v spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 
O nomináciách a jednotlivých cenách v rámci 14. ročníka Stavby roka 2008 rozhodovala deväťčlenná porota s medzinárodnou účasťou, zložená zo zástupcov jednotlivých vyhlasovateľov, spolupracujúcich organizácií a inštitúcií. Komisia posúdila 27 diel – súťažných návrhov. Vzhľadom na lokality realizovaných stavebných investičných zámerov sa prezentovalo 14 stavieb situovaných na území hlavného mesta a 13 stavieb mimo Bratislavy, z ktorých 4 boli stavby inžinierske, 1 stavba vodohospodárska a 22 stavieb bolo pozemných.
 
Aj v tomto roku prevzal záštitu nad podujatím Deň stavebných podnikateľov prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Deň stavebných podnikateľov je podujatím Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. V tomto roku sa na Dni stavebných podnikateľov ocenili najkvalitnejšie diela komplexnej realizácie už po 14-krát. Cieľom súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasti uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Slávnostné vyhlásenie cien sa uskutočnilo v historickej budove Slovenského národného divadla 25. júna 2008 v Bratislave.
 
Zdroj: TS

Prečítajte si aj

Back to top button