Cestná doprava

SSC chce zaistiť celoštátne sčítanie dopravy

Slovenská správa ciest (SSC) chce zabezpečiť výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy na roky 2021 až 2022. Odhaduje, že by to malo stáť 2,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, ktoré zahŕňajú prípravu výkonu a vyhodnotenia celoštátneho sčítania dopravy na roky 2021 a 2022, samotný výkon sčítania dopravy a spracovanie výstupov z meraní celoštátneho sčítania dopravy a tvorbu výstupných zostáv celoštátneho sčítania dopravy 2021 – 2022.

Celoštátne sčítanie dopravy na cestnej sieti v SR podľa SSC poskytuje základné podklady pre potreby cestného hospodárstva v oblasti optimalizácie systému hospodárenia s vozovkami a investičného a strategického dopravného plánovania.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 9. septembra.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button