Cestná doprava

Slovensko a Maďarsko obnovia cestné spojenie cez rieku Ipeľ

Advertisement

Na výstavbe cestného spojenia cez rieku Ipeľ, súčasťou ktorého je aj obnova dvoch mostov zničených počas 2. svetovej vojny a doteraz neobnovených, sa Slovensko bude podieľať sumou 1,27 milióna eur (38,26 milióna Sk).

Výstavbu cestných spojení cez Ipeľ pre medzinárodnú cestnú dopravu s maximálnou celkovou hmotnosťou do 12 ton dohodli vlády Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Vykonávanie týchto dohôd, ktorých realizácia sa má uskutočniť z finančných prostriedkov Európskej únie – programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a Slovenskej republiky, zabezpečuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ako budúci vlastník novovybudovaných ciest III. triedy. BBSK 85 % z konečnej sumy, teda 1,08 milióna eur (32,54 milióna Sk), zabezpečuje zo zdrojov EÚ. Ďalších 10 % financií, 127.045 eura (3,83 milióna Sk), predstavuje spolufinancovanie vlády a 5 %, 63.522 eur (1,91 milióna Sk), je spoluúčasť kraja. Na projekte obnovy mostov a cestného spojenie cez Ipeľ spolupracuje BBSK s maďarskou župou Nógrád. K cezhraničnej spolupráci týchto samosprávnych regiónov sa významne pripája aj tretí sektor – Občianske združenie pre obnovu Ipeľských mostov. Mosty postavia medzi Peťovom a Rákošom na Slovensku a Póstyénpusztou a Rárospusztou v Maďarsku a k ním nadväzujúcim cestám a objektom. "Dôležité je, že postupujeme spoločne, vo vzájomnej súčinnosti tak, aby financovanie tohto projektu z európskych štrukturálnych fondov bolo úspešné. Ipeľské mosty majú aj dôležitú symbolickú hodnotu. Vybudovaním mostných objektov spolu s nadväzujúcimi cestami sa zlepší dostupnosť územia ako aj podmienky pre cezhraničné cestovanie v miestach, kde rieka rozdeľuje prihraničné oblasti," konštatoval predseda BBSK Milan Murgaš. Obyvatelia žijúci v uvedenej oblasti musia teraz za príbuznými či prácou na druhý breh rieky Ipeľ cestovať k najbližšiemu premosteniu niekoľko desiatok kilometrov. A to aj napriek tomu, že vzdušnou čiarou delí maďarské a slovenské pohraničné obce iba niekoľko desiatok metrov. Podľa Murgaša ipeľské mosty zohrajú významnú úlohu pri zlepšovaní cezhraničnej spolupráce, kultúry, medziľudských vzťahov medzi Slovákmi a maďarskou menšinou žijúcou v južných okresoch Banskobystrického kraja i v zlepšovaní dopravnej dostupnosti stredísk cestovného ruchu v kraji pre záujemcov z Maďarskej republiky.

zdroj: TASR, foto: www.vyskovcenadiplom.ocu.sk

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button