Cestná doprava

SAD Trnava vyhodnocuje pripomienky k cestovnému poriadku

Zhruba sto pripomienok k cestovnému poriadku prímestskej autobusovej dopravy vyhodnocuje dopravca v regióne Trnavy, Piešťan, Hlohovca a Senice Slovenská autobusová doprava (SAD) a.s. Trnava. Občania, obecné samosprávy a inštitúcie mohli do konca septembra podávať svoje podnety na zmeny na autobusové spoje, ktoré budú premávať od polovice decembra tohto do polovice decembra budúceho roka. Ich doručené návrhy sa dotýkajú najmä pridania spojov do obcí počas víkendových dní alebo nových spojov po popoludňajších pracovných zmenách. 

Podľa informácií riaditeľa divízie dopravy Juraja Kuzmu SAD a.s Trnava má v súčasnosti 89 prímestských liniek vo všetkých štyroch okresoch svojej pôsobnosti, v mestskej hromadnej doprave realizuje v Trnave 16, v Piešťanoch 11 a v Hlohovci a Senici po 3 autobusové linky. K tomu má aj 8 diaľkových, z toho 3 medzinárodné.
„Podnety k prímestskej doprave posudzujeme spolu Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je objednávateľom našich služieb,“ povedal Kuzma. Povedal, že v poslednom období narastá nespokojnosť cestujúcich pri spojoch, ktoré idú z obcí a v Trnave uviaznu počas dopravnej špičky v zápche. „Vodičom autobusov sa potom nedarí dodržiavať harmonogram a ľudia nestihnú napríklad prípoje,“ konštatoval Kuzma s tým, že do ukončenia obchvatu mesta túto situáciu bude iba ťažké riešiť. SAD sa podľa jeho slov snaží vychádzať v ústrety požiadavkám obcí, ktoré potrebujú, aby tzv. školské autobusy zastavovali podľa možností v záujme bezpečnosti detí čo najbližšie k budovám škôl. Cestujúca verejnosť má problémy aj s preplnenými spojmi ráno, kedy idú ľudia do centier súčasne za prácou, za štúdiom a tiež k lekárom a po úradoch. „Tu žiadajú tzv. koncové obce, teda posledné pred krajským mestom, o zvýšenie počtu spojov. Autobusy ráno naberajú po ceste väčší počet ľudí, do týchto obcí už prídu preplnené a vodiči už cestujúcich nedokážu do autobusov pribrať a nechávajú ich na zastávkach,“ informoval Kuzma. Ako dodal, zavedenie nových spojov či liniek závisí od rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. V prípade MHD sú objednávateľmi služieb  mestá.
V Trnave SAD rokuje s radnicou o novej podobe MHD, ktorá by mala byť súčasťou vznikajúceho generelu dopravy. Počíta sa so znížením liniek, súčasne však aj so zmenou trás, aby lepšie vyhoveli požiadavkám verejnosti.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button