Cestná doprava

Rok plný inovácií v zdvíhacej technike

Rok plný inovácií v zdvíhacej technike. Novinkou Konecranes je nosník žeriava Kairos; inovované sú reťaze aj laná. Mostový nosník je jedným z kľúčových komponentov žeriava Kairos.

„Nezostali sme iba pri zdvíhacích zariadeniach. Revolučné inovácie prinášame aj v podobe nového typu jednonosníkového mostového žeriava s kompaktným nosníkom, označovaným ako Kairos,“ ďalšiu novinku v porfóliu Konecranes Slovakia s.r.o. predstavuje manažér obchodu Miloš Kurajský.

Mostový nosník je jedným z kľúčových komponentov žeria- va Kairos. Od ostatných sa odlišuje hneď v troch parametroch – novým dizajnom, možnosťou rozdeliť nosník na dve časti (na uľahčenie prepravy a inštalácie) a klzným spojením nosníka s priečnikom. „Nosník žeriava je vyhotovený ako krabicový s tým rozdielom, že vystužujúce rebrá vystupujú otvormi v stenách von, takže zvary sú realizované len zvonka. To uľahčuje nielen vlastnú výrobu žeriava, ale aj pravidelné inšpekcie. Vonkajšie zvary možno naviac vyhotoviť zváracími automatmi a eliminovať tak chybovosť pri výrobe,“ vysvetľuje Miloš Kurajský hlavnú prednosť kompaktného nosníka Kairos.

Reťaz a lano

Okrem nosníka je ďalším dôležitým prvkom žeriava mačka alebo kladkostroj. S vývojom elektrických kladkostrojov začali v materskom závode Konecranes vo fínskych Helsinkách už v 30. rokoch minulého storočia. Viac ako 80 rokov inovácií prinieslo značke Konecranes pozíciu svetovej jednotky na trhu zdvíhacej techniky určenej pre najľahšie predmety, až po niekoľko sto tonové bremená. V prevádzkach, kde nie je potrebné zdvíhať záťaž väčšiu ako päť ton, nachádzajú využitie jedno-nosníkové mostové žeriavy s reťazovým kladkostrojom. Medzi najlepšie reťazové kladkostroje v súčastnosti patrí nový elektrický reťazový kladkostroj radu C.

Celkom prepracované sú kľúčové komponenty tohto kladkostroja – motor, prevodovka, brzda i ozubené koleso. Vďaka novému hornému závesu je veľmi jednoduchá aj samotná inštalácia. Kladkostroj má vyváženejšie ťažisko a visí oveľa stabilnejšie. Všade tam, kde treba zdvíhať náklady až do hmotnosti 80 ton, prichádzajú k slovu žeriavy Konecranes s lanovým kladkostrojom CXT, ktoré sú dostupné ako jedno-nosníkové alebo dvoj-nosníkové verzie s profilovým alebo skriňovým nosníkom. Ich najväčšou prednosťou je adaptabilita na podmienky prevádzky, možno ich prispôsobiť nielen požiadavkám na nosnosť, ale i priestorovým podmienkam. Celosvetovú obľubu CXT žeriavov potvrdzuje aj údaj, že ročne ich Konecranes predá viac ako desať tisíc kusov.

Rok plný inovácií v zdvíhacej technike

„Ako prvý na svete sme prišli s revolučnou novinkou v kategórii lanových kladkostrojov, a to s kladkostrojom radu S so syntetickým lanom,“ Miloš Kurajský vyzdvihuje úsilie inovačného tímu Konecranes. Nové syntetické lano prešlo viacerými najnáročnejšími testami, ktoré potvrdili, že predbehne v mnohých parametroch klasické oceľové lano.

Syntetické lano je vyrobené z odolného a zároveň ľahkého materiálu. Jeho stabilná symetrická štruktúra eliminuje tradičné defekty lana a zároveň znižuje povrchový tlak a opotrebenie. Pomáha tak predlžovať životnosť navíjacích komponentov. „Nezostalo však len pri lane. Rad žeriavov Konecranes S predstavuje nový budúci štandard vo zdvíhaní. Naklonený bubon a ofsetové navíjanie sú prvými žeriavovými vlastnosťami tohto druhu na svete. Eliminujú maximálne trecie sily lana a predlžujú životnosť navíjacích komponentov. Smart ovládanie a jedinečné inteligentné funkcie umožňujú plynulé a presné polohovanie bremena s úplnou kontrolou,“ Miloš Kurajský opisuje ďalšie prednosti radu Konecranes S.

Kladkostroj pre ťažkú váhu

Pre svet ťažkých bremien je priamo predurčený rad žeriavov vybavený kladkostrojom Konecranes M, ktorý charakterizuje predovšetkým najkompaktnejší a najviac modulárny kladkostroj v odbore, konštruovaný v rôznych veľkostiach aj pre tie najnáročnejšie potreby. „Rad M by sa dal zjednodušene charakterizovať ako menší veľkosťou, ale väčší výkonom. Modulárna architektúra sa dokáže prispôsobiť vašim konkrétnym požiadavkám. S našimi osvedčenými komponentmi ,Core of Lifting‘ je rad Konecranes M inteligentný a vysoko výkonný,“ uvádza Miloš Kurajský.

„Zjednodušene povedané, systém zhromažďuje všet- ky dáta o činnosti daného zariadenia, prepája pritom dáta, stroje a ľudí,“ vysvetľuje Miloš Kurajský. Odborníci, sediaci nepretržite v centre diaľkovej podpory, môžu so žeriavom komunikovať bez ohľadu na to, kde sa nachádza, môžu poskytovať asistenciu na diaľku a v prípade havárie alebo zistenia poruchy sú schopní pomôcť s jej odstránením.

Bezpečnosť „ruka v ruke“ so smart funkciami Konecranes

„V Konecranes kladieme obrovský dôraz na bezpečnosť. K tomu pomáhajú smart technológie a funkcie našich žeriavov,“ zdôrazňuje Miloš Kurajský. Príkladom je tzv. Anti-Sway System, ktorý redukuje rozhojdanie zavesených bremien a umožňuje manipuláciu s nimi s presnosťou na milimetre. Na bezpečnosť dohliadajú aj ďalšie funkcie, akými sú napríklad Protected Areas či Working Limits. S pomocou týchto funkcií možno definovať chránené zóny, do ktorých žeriav nesmie vojsť.

Funkcia Working Limits vie postaviť virtuálne steny, pri ktorých sa žeriav automaticky zastaví. Ďalšie inteligentné funkcie Konecranes zabraňujú akémukoľvek bočnému ťahu alebo hojdaniu ťažkého nákladu počas zdvíhania a premiestňovania. Funkcia Follow Me (navádzanie) umožňuje umiestniť žeriav nad bremeno jednoduchým navádzaním háku rukou, čo veľmi uľahčuje a urýchľuje nakladanie a vykladanie.

Hook Centering (centrovanie háku) je funkcia určená na elimináciu bočného ťahu počas zdvíhania automatickým polohovaním mosta a mačky priamo nad náklad. Funkcia Snag Prevention (prevencia zachytenia) zabezpečí zastavenie všetkých pohybov žeriava, ak sa hák, popruh alebo bremeno náhodne o čokoľvek zachytí. Znižuje sa tak riziko nebezpečných situácií počas premiestňovania nákladu a zároveň sa tým predchádza poškodeniu nákladu, žeriava a okolitého prostredia.

Kvalitná príprava šetrí čas aj peniaze

O tom, ako ušetriť prostriedky pri nákupe a prevádzke zdvíhacích zariadení sme sa rozprávali s Milošom Kurajským, manažérom obchodu spoločnosti Konecranes Slovakia, s. r. o.

Aké sú dôsledky poruchy žeriavovej techniky?
Podľa našich zistení muselo celých 20 % firiem v poslednom roku zastaviť celú svoju výrobu alebo jej časť kvôli poruche žeriava či kladkostroja. Priemerné hodinové náklady takejto odstávky stoja podľa prieskumov firmu tisícky eur. Prerušenie výroby sa teda ľahko predraží v rádoch desiatok tisícov.

Možno tomu zabrániť?
Zabrániť nečakaným výdavkom možno nielen pravidelným servisom a údržbou zdvíhacích zariadení, ale už v okamihu, keď zákazník o ob- staraní nového žeriava ešte len uvažuje. Kvalit- ne navrhnutý projekt ušetrí náklady nielen pri stavebných prácach a inštalácii celej technoló- gie, ale dokáže významným spôsobom predĺžiť aj životnosť samotného žeriava.
Naša firma disponuje nielen celosvetovým know-how, ale vďaka vlastnému (in house) konštrukčnému oddeleniu dokážeme pomôcť zákazníkom zorientovať sa v „džungli“ európskych i tuzemských noriem a poskytnúť tak odborné poradenstvo už v prvých fázach konštrukčných príprav. Pokiaľ zákazník spolupracuje s externými architektmi, spojíme sa s nimi a poskytneme všetky informácie. Tak, aby si zákazník bol istý, že príprava zo strany projektanta bude perfektná a pri samotnej inštalácii žeriava sa na stavbe nebudú riešiť neočakávané komplikácie, nebudú vznikať prestoje a náklady za práce naviac.

Ďalšie náklady firmám často vznikajú vďaka chybnému výpočtu klasifikácie žeriava…
Je to tak. Naše konštrukčné oddelenie dokáže získať potrebné vstupné informácie a odovzdať zákazníkovi správne výpočty. Ak je výpočet klasifikácie žeriava zlý, skracuje sa životnosť takéhoto zariadenia aj o niekoľko rokov. A zákazník tak musí vynaložiť ďalšie nemalé prostriedky na opravy či náhradné diely počas prevádzky žeriava. Základné poradenstvo poskytujeme našim zákazníkom zadarmo a rozhodne sa oplatí venovať čas kvalitnej príprave celého projektu. Vo finále to ušetrí čas i finančné prostriedky.

V spolupráci
transport.sk
Editor
Konecranes
Back to top button