Cestná doprava

PSK použije na opravy ciest peniaze z rezervného fondu

Advertisement

Opravy niektorých kritických úsekov ciest, ktoré sú majetkom Prešovského samosprávneho kraja (PSK), sa budú môcť realizovať vďaka prostriedkom z rezervného fondu.

To bol jeden z dôvodov úpravy rozpočtu, ktorú dnes schválilo zastupiteľstvo PSK. Vedúca finančného odboru Mária Holíková pre TASR uviedla, že toto opatrenie sa najviac dotýka oblasti cestnej dopravy, kde sa upravuje rozpočet o 2,696 milióna eur.
      
Prioritne sa bude riešiť zosuv na ceste 2. triedy pri obci Lomné, kde po zime došlo k zhoršeniu stavu násypu a bol vyhlásený havarijný stav. Na opravu zastupiteľstvo vyčlenilo 1,01 milióna eur. Ďalších 490.000 eur pôjde na stabilizáciu svahu v dĺžke 350 metrov a rekonštrukcie vozovky na ceste medzi Malou Poľanou a Medzilaborcami.
      
Časť prostriedkov pôjde aj na rekonštrukciu úseku cesty 3. triedy, ktorá prechádza popri sídlisku Sekčov v Prešove a využíva sa v podstate ako obchvat mesta. Tá je v dezolátnom stave a vyžaduje si okamžitú opravu. Na rekonštrukciu asfaltového krytu cesty Prešov – Ľubotice PS vyčlenil sumu viac ako 430.000 eur.
      
„Finančné prostriedky v objeme takmer 730.000 eur poskytujeme v rámci združenej investície pre mesto Poprad, kde dve tretiny z investičného vkladu prispieva PSK a v jednej tretine tieto náklady kryje mesto,“ povedala Holíková a dodala, že ide o prestavbu križovatky na okružnú.
    
Informovala tiež, že tieto finančné prostriedky na riešenie cestnej dopravy neboli súčasťou kapitálových výdavkov tohtoročného rozpočtu, čo bolo v podstate odzrkadlením hospodárskej krízy. „Na všetky tieto záležitosti týkajúce sa riešenia havarijných stavov v rámci cestnej dopravy používame zdroje z rezervného fondu naakumulované za uplynulé obdobia,“ uviedla Holíková.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button