Cestná doprava

Prezidentka podpísala novelu zákona o objednávaní verejnej dopravy

Kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme sa doplnia. Upravia sa napríklad právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií.

Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej doprave z dielne skupiny koaličných poslancov, ktorý v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Objednávateľ podľa návrhu bude môcť poveriť spoločnosť, ktorú založil na účely prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ku kontrolným činnostiam za predpokladu, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.

Dopravný správny orgán tiež bude môcť po novom odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto obstarávaní úspešný. Odňať dopravnú licenciu držiteľovi bude môcť aj v prípade núdzového opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb, keď nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo adresátom rozhodnutia.

Upraví sa aj zabezpečenie prevádzkovania dopravy počas mimoriadnej situácie. Objednávateľ bude mať právomoc uzatvoriť so zmluvným dopravcom novú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním, rozšíriť už existujúcu zmluvu alebo rozhodnutím nariadiť dopravcovi zabezpečiť prevádzkovanie dopravy. Upravujú sa aj výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.

Novela zákona hovorí tiež o uplatnení núdzového opatrenia aj na dobu od uzavretia novej zmluvy o dopravných službách po dosiahnutie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy. V praxi totiž môže dôjsť k situácii, keď v novej uzavretej zmluve je dohodnutá nábehová krivka rozsahu dopravných služieb, ktorá však nebude môcť byť v zmysle zmluvy dosiahnutá pred dňom ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button