Cestná doprava

Prešovský kraj plánuje zrekonštruovať 42-kilometrový úsek cesty vo Vysokých Tatrách

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v najbližšom období zrekonštruovať 42-kilometrový úsek na Ceste Slobody vo Vysokých Tatrách. Hovorkyňa kraja Lea Heilová potvrdila, že Správa a údržba ciest (SaÚC) PSK má pripravenú projektovú dokumentáciu a aktuálne vyhodnocujú ponuky na zhotoviteľov troch častí.

„Ide o úseky Podbanské – Pavúčia dolina, Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66 a treťou je eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537,“ konkretizovala Heilová. Súbežne prebieha aj príprava súťažných podkladov pre úseky Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538, ďalej po Batizovský potok, po Starý Smokovec až do Tatranských Matliarov.

Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa práce mohli začať, ani to, ako dlho potrvajú. V rámci programového obdobia Integrovaného operačného programu je však stanovená lehota na čerpanie finančných prostriedkov do konca budúceho roka.

„Vzhľadom na to, že náklady na projekt budú pomerne vysoké, PSK sa rozhodol uchádzať aj o zdroje Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR,“ doplnila Heilová. Aktuálne má podľa nej SaÚC PSK schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote takmer 15 miliónov eur na spomínané tri časti. Cestári odhadujú, že oprava ďalších úsekov si vyžiada cca 28,3 milióna eur.

„Stavebné práce, okrem rekonštrukcie vyššie spomínaných úsekov cesty, by mali zahŕňať aj elimináciu bezpečnostných rizík na vybraných 26 mostoch, jednej poloestakáde, 14 oporných a 12 zárubných múroch, ako aj štyroch odpočívadlách a iných spevnených plôch pozdĺž dotknutej cesty,“
priblížila Heilová s tým, že technologicky zložitejšia časť obnovy bude na mostných objektoch.

Účelom projektu je okrem iného zvýšiť životnosť vozovky, bezpečnosť cestnej premávky a na druhej strane znížiť nehodovosť a zmierniť nepriaznivý vplyv dopravy na okolie. „Prešovský kraj má v pláne rekonštruovať a modernizovať aj ďalšie úseky v regióne Vysokých Tatier. Príprava a samotná realizácia, ako aj časový horizont však podlieha schváleniu zastupiteľstva,“ uzatvára Heilová.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button