Cestná doprava

Prepravujete potraviny alebo zvieratá? Označte svoje vozidlo

Odporúča to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Toto opatrenie má pomôcť zrýchliť prepravu dôležitých tovarov akými sú potraviny, živé zvieratá a technológie pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny.

Nákaldné vozidlá prepravujúce spomínané tovary a živé zvieratá sa často stávajú súčasťou dlhých kolón, ktoré vznikajú v súvislosti s ochrannými opatreniami pre zabránenie šíreniu nového koronavírusu. ŠVPS preto vychádzajúc z návrhu opatrení zo zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 hlavne v súvislosti s bodmi 7 a 17 návrhu opatrení ŠVPS SR aj v súvislosti s uľahčením riadenia cestnej premávky Policajným zborom SR na cestách v SR a hraničných priechodoch s inými členskými štátmi Európskej únie ŠVPS SR dôrazne odporúča označovať na viditeľných miestach všetky vozidla prepravujúce živé zvieratá a vyššie uvedené tovary.

Označovanie takýchto vozidiel pre tuzemskú a medzinárodnú prepravu nie je legislatívne ošetrené, ŠVPS SR preto odporúča označovanie prepravy nasledujúcimi symbolmi:

Piktogram pri preprave potravín: STIAHNITE TU

Piktogram pri preprave zvierat: Piktogram pri preprave zvierat

Piktogramy obsahujú okrem obrázku aj text v Slovenčine a v Angličtine, sú tak využiteľné nielen v tuzemskej ale aj medzinárodnej preprave. V prípade, že potrebujete oficiálny dokument vydaný ŠVPS, nájdete ho TU. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať priamo Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Kontaktné údaje nájdete TU.

Zdroj
ŠVPS SR
Editor
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button