Logistika a skladovanie

Súlad v chladiacom reťazci je komplikovaný

Súlad v chladiacom reťazci je komplikovaný. V chladiacom reťazci je bezpečná manipulácia s potravinami najvyššou prioritou. Zdravie zákazníkov a kvalita výrobkov na pultoch sú totiž v rukách poskytovateľov logistiky tretích strán (3PL).

Špecialisti na food logistiku v dodávateľskom reťazci spájajú výrobcov potravín s ich zákazníkmi na Slovensku aj v zahraničí. Proces online sledovania a sústavnej kontroly hygieny je neoddeliteľnou súčasťou food logistiky.

Prísna kontrola chladených potravín

V súčasnosti existuje súbor nariadení a pravidiel od mnohých organizácií na udržanie bezpečnosti v oblasti zdravia potravín. V tomto smere má vo svete hlavné slovo Úrad pre potraviny a liečivá (FDA). Séria katastrofálnych chorôb prenášaných potravinami na začiatku 21. storočia spôsobila, že FDA v roku 2011 vytvoril Zákon o modernizácii bezpečnosti potravín (FSMA).

Stačí jedna veľká udalosť a regulačné orgány vytvoria niekoľko nových protokolov a nariadení, ktoré musia spoločnosti dodržiavať. Ako však 3PL zostanú na vrchole týchto protokolov? „Kontrola potravín u nás zvyčajne zahŕňa hodnotenie dodávateľov technológií, ktorí poskytujú kontrolu nad chladiarenskými jednotkami, ako aj nad zariadeniami na monitorovanie teploty, napríklad v priestoroch prívesov, na paletách, prepravkách alebo jednotlivých produktoch,“ hovorí Jason McCourt, senior konzultant pre riešenia v spoločnosti Aptean.

Jason McCourt, senior konzultant pre riešenia v spoločnosti Aptean

Čo je v stávke?

Pokiaľ ide o dodržiavanie bezpečnosti potravín, v rámci celého dodávateľského reťazca je najdôležitejšia jasná transparentnosť a viditeľnosť. „Najväčším trendom naprieč všetkými aspektmi dodávateľského reťazca je požiadavka na zvýšenú viditeľnosť a transparentnosť od začiatku do konca, ktorá sa rozširuje na kontrolu teploty a sledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci, pričom obe majú jasné dôsledky pre bezpečnosť potravín a súlad s predpismi,“ hovorí Tom Madrecki, viceprezident pre dodávateľský reťazec a logistiku v Consumer Brands Association (CBA).

Nedostatok viditeľnosti alebo údajov môže ochromiť úsilie o dodržiavanie predpisov. „Správne zdokumentované údaje sú základným kameňom súladu s dodávateľským reťazcom,“ hovorí Cindi Hane, viceprezidentka a generálna manažérka Eyefreight TMS v spoločnosti Elemica.

Súlad v chladiacom reťazci je komplikovaný

V prostredí studeného reťazca 3PL existuje 12 bežných kategórií dohľadu nad dodržiavaním predpisov. Efektívne školenie a prísny súbor osvedčených postupov sú v potravinovej logistike kľúčové. Jednoduchý problém, ako napríklad nesprávne zatvorenie dverí vodičom, môže mať škodlivé účinky. Spoločnosť HOPI zaisťuje na Slovensku dopravný a skladový servis pre segment FMCG vo všetkých teplotných režimoch. Tovar je pod neustálou kontrolou po celý čas prepravy.

Najmodernejšie telematické systémy popredných svetových výrobcov, napríklad Scania Fleet Management či W.A.G. payment solution, umožňujú nepretržite kontrolovať vozidlo a komunikovať s vodičom. Firma vyvinula aj vlastný systém E-driver, s ktorým získala technologický náskok. Počas prepravy má zákazník informácie nielen o tom, kde sa nachádza jeho tovar a akú má teplotu, ale aj kedy ho vodič nákladného vozidla doručí na miesto určenia. Ak by sa na trase vyskytli neočakávané udalosti, dispečer o nich okamžite informuje obchodného partnera a hľadá vhodné riešenie.

Kontrola teploty prepravy

Špeciálna manipulačná technika

Spoločnosť HOPI má na Slovensku dominantné postavenie v skladovaní a logistike mrazených potravín. Jej zákazníkmi sú napríklad obchodné reťazce Kaufland, Tesco Stores, BILLA, Metro či TERNO Group, pre ktoré zabezpečuje služby centrálneho skladu. Spolu tvoria dôležité obchodné články v logistickom a dodávateľskom mraziarenskom reťazci. Všetci zákazníci firmy využívajú tzv. one roof concept, čo znamená zdieľanie priestoru, použitých energií, pracovníkov a techniky pod jednou strechou. Tento koncept umožňuje poskytovateľovi logistických služieb, ale aj ich odberateľom, ponúknuť kvalitný servis s obojstranne výhodnými nákladmi.

Práca v mraziarenskom sklade si vyžaduje nasadenie manipulačnej techniky prispôsobenej mínusovým teplotám. V takýchto podmienkach treba chrániť nielen zdravie vodiča, ale aj manipulačnú techniku. Vozíky tohto druhu používajú napríklad špeciálne oleje do hydrauliky, aby v mraze nezhustli. Producenti vyrábajú vysokozdvižné vozíky v špeciálnom vyhotovení pre nízke teploty až do -30 °C so zvýšenou ochranou vodiča, ako aj riadiacich elektronických obvodov vozíka.

V skladoch mrazených potravín sa používajú len elektrické vozíky. Najčastejšie ide o do mraziarenského prostredia upravené retraky a ručne vedené nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, prípadne VNA vozíky. V mrazivom prostredí však rýchlo klesá kapacita batérie, preto treba, vzhľadom na odjazdený počet motohodín, dbať aj na zabezpečenie dostatočného počtu batérií. V opačnom prípade môže byť ohrozený proces vychystávania, nakládky i zásobovania.

HOPI Logistics

Posun k digitalizácii

Moderné technológie, ako blockchain, distribuovaná účtovná kniha, nástroje na digitálne zverejňovanie, umelá inteligencia, dôkaz o doručení a internet vecí, pomáhajú pri dodržiavaní pravidiel.
„V súčasnosti nám pomáhajú aj špecializované digitálne platformy, pokročilé analýzy a nízke náklady na cloud computing. Prepojenie prepravných vozidiel, zariadení, priestorov, paliet, škatúľ so senzormi internetu vecí robí správu a monitorovanie dodržiavania predpisov jednoduchším a nákladovo efektívnejším,“ hovorí Hane. Dodáva, že spárovanie nástrojov internetu vecí s dátovými tokmi GPS a ELD ponúka ešte lepší prehľad. Podľa nej teplotný faktor v chladiacom reťazci komplikuje dodržiavanie predpisov, ale schopnosť technológií na monitorovanie teploty v posledných rokoch vzrástla.

McCourt vysvetľuje, že systém potvrdenia o doručení spoločnosti Aptean je príkladom toho, ako technológia zjednodušuje kontrolu teploty a dodržiavanie zodpovednosti za jej správnosť. Teplotné senzory a dataloggery poskytujú údaje, ktoré vodič zadáva do platformy s obrázkom.
„Niektoré plány, napríklad Hazard Analysis Critical Control Point alebo osvedčené postupy chladiaceho reťazca, vyžadujú, aby si vodiči poznamenali nastavenia chladiarní v čase odoslania/dodania a tieto záznamy by mohli byť začlenené aj do pracovného toku fleXipod ,“ hovorí McCourt. Elektronické záznamové zariadenia (ELD) sú vybavené aj na monitorovanie teploty a upozorňujú vodičov alebo operátorov na jej možnú odchýlku.

Jednorázové systémy kontroly teploty

Súlad v chladiacom reťazci je komplikovaný

Poskytujú aj údaje od začiatku prepravy až do konca. Tzv. indikátory na jedno použitie sledujú, ako dlho bol prekročený teplotný prah, aby sa zistilo, či je zásielka stále bezpečná na predaj a spotrebu alebo či je potrebné ju zlikvidovať. Posun smerom k digitalizácii vo všeobecnosti zjednodušuje dodržiavanie predpisov v chladiacom reťazci, keďže tento sektor si špecificky vyžaduje veľké množstvo dokumentácie.

„Pri pohľade do budúcnosti bude potrebná väčšia odolnosť dodávateľského reťazca, zvýšené zameranie sa na zmierňovanie rizík a potreba väčšej agilnosti,“ uzatvára McCourt. Podľa neho podniky, ktoré investovali do systémov umožňujúcich analyzovať údaje, aby rýchlo reagovali na nestabilné prostredie, budú mať dobrú pozíciu na to, aby sa adaptovali na meniace sa požiadavky vrátane dodržiavania predpisov.

Dlhodobý negatívny účinok pandémie a možnosť vzniku nových chorôb masového rozsahu spôsobili zavedenie najnovších technológií do dodávateľského reťazca potravín. Jednou z nich je používanie softvéru na prácu na diaľku. Preto práca z domu zostane s najväčšou pravdepodobnosťou trvalou súčasťou tohto dôležitého procesu.

Zdroj
transport.sk
Editor
AS

Prečítajte si aj

Back to top button