Cestná doprava

Preprava tovarov po prijatí nových vládnych opatrení v Taliansku kvôli šíreniu koronavírusu

V nadväznosti na najnovší dekrét talianskej vlády, s účinnosťou od 8. 3. 2020 do 3. 4. 2020 je uzatvorený región Lombardsko a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia a Rimini (v regióne Emilia Romaňa), Pesaro a Urbino (v regióne Marche), Benátky, Padova a Treviso (v regióne Benátsko) a Asti a Alessandria (v regióne Piemonte).

Osoby, ktoré vedú dopravný prostriedok prepravujúci tovar môžu na uvedené územie vstúpiť a opustiť ho. Pohyb takýchto osôb je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Vodiči by nemali vystupovať z vozidla a mali by byť vybavení ochrannými zdravotníckymi pomôckami (masky, rukavice). Ak si vykladanie alebo nakladanie tovaru vyžaduje opustenie vozidla, je nutné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť 1 meter. Prepravná dokumentácia by mala byť vybavovaná elektronicky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR apeluje na občanov Slovenskej republiky, aby počas pobytu v Taliansku dbali na osobnú hygienu, predovšetkým umývanie rúk, ako aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí.

V prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu, pacient nemá vyhľadať odbornú lekársku pomoc, pretože táto po zatelefonovaní ho sama navštívi v mieste pobytu. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme: +39 3385432071 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.

Občanom Slovenskej republiky, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko pripomíname, že v prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu musia bezodkladne kontaktovať lekára TELEFONICKY. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle: 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk.

Prečítajte si aj

Back to top button