Cestná doprava

Premávka na prímestských linkách na Horehroní sa normalizuje

Situácia na autobusových prímestských linkách v okrese Brezno a časti Banskobystrického okresu po tom, ako v utorok dopravu na nich SAD, a. s., Banská Bystrica bez toho, aby o tom vopred niekoho upovedomil, nezabezpečil, sa zlepšuje. Náhradný dopravca SAD, a. s., Zvolen dnes už zabezpečuje takmer 90 % spojov na všetkých linkách. Kritickú situáciu čiastočne narýchlo riešil už v utorok.

"Od piatku 28. novembra pomocou rezervných a zálohových autobusov a dostupných vodičov zabezpečíme dopravu na všetkých linkách podľa platného cestovného poriadku," informoval dnes TASR zástupca dopravného riaditeľa SAD Zvolen Marek Modranský. O zabezpečenie dopravy na prímestských linkách zvolenského dopravcu požiadal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Podľa jeho predstaviteľov hrozí banskobystrickému dopravcovi za porušenie licenčných podmienok odňatie licencie, preto voči nemu začnú správne konanie. Podľa stanoviska Predstavenstva SAD Banská Bystrica, a. s., ktoré poskytlo TASR, spoločnosť zabezpečovala prímestskú dopravy do roku 2008 na základe platných licencií od BBSK. V roku 2007 prvýkrát BBSK, podľa predstavenstva protizákonne, neudelil 10 licencií na vykonávanie prímestskej dopravy v regióne Banská Bystrica. Išlo o najvýnosnejšie linky predstavujúce až 70 % dopravných výkonov, tie cielene udelil SAD Zvolen. Nezákonnosť konaní BBSK pri udeľovaní licencií potvrdil aj súd. V stanovisku sa ďalej uvádza, že za rok 2008 BBSK neposkytol tejto spoločnosti dotáciu na vykrývanie strát pri výkonoch vo verejnom záujme. Napriek tomu zabezpečovala dopravu v plnom rozsahu.
V druhom polroku 2008 BBSK vyhlásil verejnú súťaž na výber dopravcu na prevádzkovanie prímestskej dopravy v okresoch kraja. SAD Banská Bystrica v nej neuspela, všetku prímestskú dopravu má zabezpečovať zvolenský dopravca, čo je jeho zvýhodňovanie na úkor banskobystrického. Predstavitelia SAD Banská Bystrica tiež tvrdia, že zvolenský dopravca cielene získava banskobystrických vodičov so zámerom znemožniť SAD Banská Bystrica vykonávať túto dopravu. Väčšina vodičov banskobystrického dopravcu už prešla ku konkurencii, preto sa rozhodol, že od 25. novembra zabezpečí prímestskú dopravu iba v krízovom režime. Predstavitelia BBSK považujú tvrdenia SAD Banská Bystrica k situácii v prímestskej doprave za zavádzajúce. Správne konanie o neudelení licencií pokračuje a v súčasnosti je prerušené. "Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2008 s ním BBSK neuzatvoril, pretože doteraz nedokázal riadne dokladovať použitie pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu kraja v roku 2007. Pri kontrole vykonanej Úradom BBSK sme zistili, že dopravca vykazoval väčší počet odjazdených kilometrov a spoje, ktoré nevykonal. Kontrola tiež zistila, že si neplní povinnosti voči Sociálnej poisťovni, daňovému úradu ani mestám, v ktorých má svoje prevádzky. Vyzvali sme ho, aby vrátil poskytnuté finančné prostriedkov za rok 2007 vo výške takmer 15,32 milióna Sk (508.531 eur), a to do 30. novembra 2008. Ak to neurobí, BBSK bude ich od neho vymáhať prostredníctvom súdu," informovala TASR hovorkyňa BBSK Iveta Kureková.
Dodala, že podmienky verejnej súťaže na výber dopravcu na prevádzkovanie prímestskej dopravy boli stanovené transparentne a rovnaké pre všetkých predkladateľov súťažných návrhov. Zmluvy s úspešnými uchádzačmi nie sú doteraz uzatvorené a prebieha rokovacie konanie. Tvrdenia SAD Banská Bystrica, a. s., vnímajú predstavitelia zvolenského dopravcu len ako ospravedlňovanie sa za jeho vlastné zlyhania a za obviňovanie iných. Zástupca dopravného riaditeľa Marek Modranský zdôraznil, že SAD Zvolen, a. s., prijíma vodičov celoročne a nie nárazovo a rozhodnú sa pre toho, kto im ponúkne lepšie podmienky.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button