Cestná doprava

Podarí sa za volanty kamiónov pritiahnuť viac žien?

Zastúpenie mužov a žien medzi profesionálnymi vodičmi nákladných vozidiel je veľmi nevyrovnané. International Road Transport Union (IRU) chce s týmto problémom bojovať a za volanty nákladných vozidiel pritaihnuť viac žien – profesionálnych vodičiek.

Táto téma potrebuje podľa hlavnej poradkyne IRU – Ralucy Marian – úplne nový prístup. Väčší počet žien medzi profesionálnych vodičov si podľa nej žiada viac bezpečnosti aj väčšie prihliadanie na potreby žien za volantom.

Chýba každý piaty vodič

V Európe je v súčasnosti neobsadená asi pätina pracovných pozícií profesionálnych vodičov nákladných vozidiel. Z celkového počtu profesionálnych vodičov v Európe pritom ženy tvoria iba 2 %. „Ak dokážeme dostať toto číslo z dvoch na desať percent, bude to dobré riešenie pre situáciu s nedostatkom profesionálnych vodičov,“ povedala Raluca Marian v rozhovore pre portál Lloyd’s Loading List. „Urobiť toto povolanie atraktívnym a pritiahnuť do neho viac žien je výbornou cestou ako sa vysporiadať s nedostatkom šoférov.“

Toto povolanie dokážeme zatraktívniť

Podľa Marian sa toho dá urobiť mnoho pre to, aby bolo toto povolanie pre ženy atraktívnejšie, napríklad zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť. Práve tú považuje IRU za jeden z najväčších problémov. „Ako žena chcete bezpečné parkovanie na diaľnici, keď sa tam chystáte v noci prespať. Nedostatok bezpečných parkovísk situáciu komplikuje,“ myslí si. Zároveň však dodáva, že to nie je jediným problémom. „Nie je to iba bezpečnosť, sú to celkovo podmienky na parkovisku. Vodiči potrebujú miesto, kde môžu zastaviť. Pri hľadaní parkovacieho miesta sú často pod časovým stresom, aby neporušili zákon. Často však žiadne parkovacie miesto nenájdu. V Európe chýba asi 100 000 parkovacích miest.“

Snaha o zlepšenie podmienok

IRU v súčasnosti spolupracuje s viacerými európskymi odborovými organizáciami a zasielateľskými zväzmi v snahe zlepšiť dostupnosť bezpečného parkovania a podmienky a prístup k vodičom v destináciách, do ktorých dorazia s nákladom. Marian je presvedčená o tom, že ak sa zlepšia pracovné podmienky vodičov, odrazí sa to aj na lepšom imidži tohto povolania.

Podarí sa osloviť a prilákať viac žien?

Práca profesionálneho vodiča je historicky spätá s mužmi, tento pohľad chce ale IRU zmeniť. Pre nezainteresovaných napríklad toto povolanie predstavuje dlhý čas odlúčenia od rodiny a domova. „Byť preč z domu niekoľko dní asi nie je kompatibilné so životom mnohých žien a ich rodín. Ale existuje niekoľko typov prepráv, 85 % tvoria prepravy na krátke vzdialenosti,“ hovorí Marian.

Podľa Marian už teraz vyvíja mnoho spoločností veľkú snahu o to, aby sa podmienky vodičov zlepšili. „Ak všetky zúčastnené strany v cestnej nákladnej doprave v Európe budú spolupracovať aby adresovali existujúce problémy, môžeme nedostatok vodičov riešiť a tým aj hrozby, ktoré tento problém predstavuje pre spoločnosti a ekonomiku celkovo,“ uzatvára Marian.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
IRU

Prečítajte si aj

Back to top button